ข่าวประชาสัมพันธ์<br><img src='templates/plearn2010/images/menu_bg3.jpg' border='0'/> - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรม สร้างสุขอย่างยั่งยืน ด้วยพื้นฐานวินัยและอารมณ์

ขอเชิญผู้ปกครองชั้นอนุบาล 3 – ช่วงชั้นที่ 1

สำหรับผู้ปกครอง ครูและผู้ดูแลเด็กที่ต้องการเพิ่มความเข้าใจในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตลอดจนการรับมือกับปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ ที่หลายบ้านมีความกังวลและต้องการคำแนะนำ “ด้วยการร่วมวงพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพ่อแม่และนักจิตวิทยาถึงสิ่งจำเป็นและวิธีการที่จะช่วยให้ลูกมีพัฒนาการที่สมวัย ทั้งการเรียนรู้และการกำกับตัวเอง ในบรรยากาศของบ้านที่สงบ”

·         มุมมองต่อเป้าหมายและแนวทางการเลี้ยงลูก

·         แนวทางหลักในการพัฒนาและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพ่อแม่-ลูก

·         สาเหตุของปัญหาพฤติกรรม

·         หลักการให้รางวัล

·         ความเข้าใจในพัฒนาการและพฤติกรรมตามวัย

·         การควบคุมพฤติกรรมก้าวร้าว

·         หลักการในการลงโทษอย่างสร้างสรรค์

·         ความเข้าใจเพื่อการสื่อสารกับเด็ก

·         การปรับอารมณ์พ่อแม่เพื่อช่วยลูก

·         แนวทางในการปรับแก้พฤติกรรมปัญหาที่มักพบในเด็กวัยต่างๆ

·         ตัวอย่างปัญหาพฤติกรรมและการจัดการ

วิทยากร คุณเกียรติยง ประวีณวรกุล นักจิตวิทยาโรงพยาบาล ธนบุรี 2

วันที่อบรม

วันที่ 6,22,28 สิงหาคม และ 3,9,13,17,24 กันยายน 2556

เวลา 9.00 – 15.00 น. ห้องอเนกประสงค์ใหญ่

ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท สำหรับผู้เข้าอบรม 18 ท่านขึ้นไป

ค่าลงทะเบียน 8,800 บาท สำหรับผู้เข้าอบรม 15-17 ท่าน

ลงทะเบียนได้ที่ ครูแพท ส่วนกิจกรรมพิเศษ อาคารเรือนอาหาร โทร.02-885-2670 – 5 ต่อ 6101

อัจฉริยะตัวจริงต้องมีครบทั้ง 6Qs!

เมื่อความสำเร็จของชีวิตมนุษย์ไม่ได้แค่ IQ หรือ EQ อีกต่อไปการฝึก 6Qs ก็เหมือนเรา
สร้างแผนที่ที่ดีในสมอง (
Mental Map) ไปที่ไหนก็สะดวกสบาย โอกาสที่จะไปถึงเป้าหมาย
(คือความสุขนิรันดร์) ก็สูง แม้ว่าระหว่างทางเจอปัญหา อุปสรรค ก็สามารถฟันฝ่าไปได้ครับ

 

วิทยากร : ผศ. ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์ 

ผู้เขียนหนังสือ "ชนะชีวิต คิดอย่างอัจฉริยะ"

นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านเชาวน์ความอึด ( Adversity Quotient :AQ )
และเชาวน์ด้านอารมณ์ (
Emotional Quotient: EQ)  

 

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556
เวลา 9.00-12.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ใหญ่

ค่าลงทะเบียน 180 บาท

 

โทรสำรองที่นั่งได้ที่ ครูแพท ส่วนกิจกรรมพิเศษ อาคารเรือนอาหาร โทร.02-885-2670 – 5 ต่อ 6101

 

  เพลินพัฒนาเป็นศูนย์สอบการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (TME)

     โรงเรียนเพลินพัฒนาร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการเป็นศูนย์สอบและจัดสอบการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Thailand Mathematics Evaluation : TME) ให้กับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๒ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ข้อมูลเพิ่มเติม...
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 ต่อไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 137 - 170 จาก 191
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา