สรุปงานสัมมนาและเสวนา<img src='templates/plearn2010/images/menu_bg3.jpg' border='0'/> - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
Executive Function : EFs พิมพ์ อีเมล
 
Executive Function : EFs
การพัฒนาทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย

โดย
ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร
ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็ก และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้องประชุมเพลินพัฒนา อาคารมัธยม โรงเรียนเพลินพัฒนา
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
เรื่องเล่าศิษย์เก่าเพลิน พิมพ์ อีเมล
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
ฝึกซ้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน พิมพ์ อีเมล
  ฝึกซ้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

“เตรียมตัวดี ... มีชัยไปกว่าครึ่ง”

     ใช่แล้วครับ ... การเตรียมตัวที่ดี ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกๆ เรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่อง “ฉุกเฉิน”
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
“ทุนชีวิต:การดำรงชีพและสุขภาวะทางกาย” พิมพ์ อีเมล
 


“ทุนชีวิต:การดำรงชีพและสุขภาวะทางกาย”

 
โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี 

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา