ติดต่อโรงเรียน - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
 

โรงเรียนเพลินพัฒนา

33/39-40 ถนนสวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร. : 0 2885 2670-5
        0 28852685-87
แฟกซ์ : 0 2885 2670-5 ต่อ 502 

Website : www.plearnpattana.com
E-mail :

 

 

เบอร์ติดต่อภายใน
 
ส่วนงานรับสมัครนักเรียน         เบอร์ภายใน    111 และ 222
 
ส่วนงานสื่อสารองค์กร เบอร์ภายใน 540-542
 
เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน : 540 
 
ส่วนงานบุคคล เบอร์ภายใน 510-512
 
ส่วนพัฒนากิจกรรมพิเศษ เบอร์ภายใน 504
 
ส่วนบัญชีการเงิน เบอร์ภายใน 520-525
 

 

 
การติดต่อเพื่อเรียนรู้-ดูงาน

โรงเรียนเพลินพัฒนา

     มีความมุ่งมั่นในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อช่วยในการพัฒนาการศึกษาของชาติให้ก้าวหน้าขึ้นไป โรงเรียนยินดีที่จะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานทางด้านการจัดการศึกษาที่สนใจการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพลินพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. เป็นการเยี่ยมชมดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เดือนละไม่เกิน ๒ คณะ จำนวนผู้ศึกษาดูงานตั้งแต่ ๓๐ -  ๒๐๐ ท่าน / คณะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของวิทยากรและความพร้อมของสถานที่อีกด้วย

๒. กรุณาติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือนก่อนกำหนดการเยี่ยมชม

๓. กรุณาทำจดหมาย เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา แจ้งวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจและระดับชั้นที่ต้องการศึกษาดูงาน พร้อมทั้งเรื่องที่อยากร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งจดหมายมาที่โรงเรียนเพลินพัฒนา หรือโทรสารเลขที่ 02-8852686 e-mail :
 
 

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา