คุณพ่อ คุณแม่ ไม่ค่อยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม จะมีปัญหากับตัวนักเรียนและโรงเรียนมั๊ย - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
คุณพ่อ คุณแม่ ไม่ค่อยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม จะมีปัญหากับตัวนักเรียนและโรงเรียนมั๊ย อีเมล
   
 
  • คุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ค่อยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนจะเป็นปัญหา
    กับตัวนักเรียนและโรงเรียนหรือไม
 
เนื่องจากการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาต้องอาศัยการประสานงาน และความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นจะมีจุดมุ่งหมายอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็ก และสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผู้ปกครองควรจัดสรรเวลาในการเข้าเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
 
 

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา