เด็กเพลินร่วมโครงการ AFS - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
เด็กเพลินร่วมโครงการ AFS พิมพ์ อีเมล
  เด็กเพลินร่วมโครงการ AFS
 
     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนช่วงชั้นที่ ๔ ของเพลินพัฒนาทั้ง ๒ คน ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอส (AFS) คือ
 
 
  นายพิริยะ แก่นทอง (ไบรท์) ชั้น ๑๑ เดินทางไปประเทศฟินแลนด์
     
     
  นายศรณสิญจ์ จุฬาลักษณานุกูล (โอ๊ต) ชั้น ๑๐ เดินทางไปประเทศนอร์เวย์
     
     
     โดยทั้งสองคนจะเดินทางไปเรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมใหม่ที่มีค่านิยมและวิถีการดำเนิน
ชีวิตที่ต่างออกไปเป็นเวลา ๑ ปีการศึกษาค่ะ
 
 

 โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร 

การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา