เด็กเพลินคว้ารางวัลนักแปล - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
เด็กเพลินคว้ารางวัลนักแปล พิมพ์ อีเมล
      ขอแสดงความยินดีกับนายปฐมธาร อาศัยธรรมกุล (ต้นน้ำ) ชั้น ๑๑ ที่ ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขัน “โครงการสานฝันสู่วงการนักแปลมืออาชีพ Cyberdic Translation Championship”
 
 
      โครงการดีๆ ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ไซเบอร์ดิกเทคโนโลยี จำกัด สำนักพิมพ์ Oxford University Press และบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด เพื่อกระตุ้นให้เด็กไทยมีความตื่นตัวในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น โดยแข่งขันกันไปเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารมหิตลาธิเบศร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     
     

ใน การแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนมัธยมปลายจากร้อยกว่าโรงเรียนทั่วประเทศสมัคร เข้าร่วมแข่งขันกว่า ๓๐๐ คน โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุด ๕ อันดับแรก ให้ได้รับรางวัลที่ ๑-๕ และคัดเลือกนักเรียนที่มีคะแนนรองลงมาอีก ๕๐ คน ให้ได้รับรางวัลชมเชย โดยนายปฐมธารมีคะแนนสูงเป็นอันดับ ๒ จากผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชย ๕๐ คนค่ะ

 
 

 

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา