ภาคสนามชั้น๗ พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
ภาคสนามชั้น๗ พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี พิมพ์ อีเมล
  ภาคสนามชั้น ๗
ณ พิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี
 
        วันที่ ๑๓ พฤศจิกายนที่ผ่านมา นักเรียนชั้น ๗ ออกศึกษาภาคสนามหน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย เรื่อง "จากวิถีน้ำสู่วิถีแห่งภูมิปัญญาไทย" ณ กองเรือเล็ก แผนกเรือพระราชพิธี และพิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธี
 
 
     
     
        เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของเรือพระราชพิธี การจัดกระบวนเรือ งานพระราชพิธีทางน้ำ รวมถึงประเพณีการเห่เรือ นอกจากนั้นยังได้ชมสาธิตการเห่เรือจากฝีพายในกระบวนเรือพระราชพิธี และชมความงามของเรือพระที่นั่ง เรือพระราชพิธี
 
 
     
     
        พร้อมฟังบรรยายเกร็ดความรู้จากวิทยากรของกรมศิลปากร ก่อนจะจบกิจกรรมภาคสนามครั้งนี้ด้วยการให้นักเรียนแต่ง "กาพย์เห่เรือของฉัน" กันค่ะ
 
 
     
     

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา