เห็ดภูฏาน ผลผลิต จากวิชาการงานชั้น ๗ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
เห็ดภูฏาน ผลผลิต จากวิชาการงานชั้น ๗ พิมพ์ อีเมล
  “เห็ดภูฏาน” ผลผลิต
จากวิชาการงานชั้น ๗
     หลังกลับจากการออกภาคสนามเรื่อง “งอกงามอย่างมีคุณค่า” ณ ฟาร์มเห็ดนานาชาติ หมู่บ้านวังตะเคียน ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา นักเรียนชั้น ๗ ก็ได้เริ่มลงมือเพาะเลี้ยงเห็ดในชั่วโมงเรียนหน่วยวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยเลือกเพาะเลี้ยง “เห็ดภูฏาน” ซึ่งดูแลง่าย ให้ผลผลิตเร็ว และมีรสชาติอร่อย สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลาย พร้อมทั้งสร้างโรงเพาะเห็ดไว้ที่ด้านข้างอาคารประถมปลาย ใกล้กับห้องเรียนชั้น ๗ เพื่อความสะดวกในการดูแลและเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมา นักเรียนได้ผลัดเวรกันไปเก็บเห็ดภูฏานที่เริ่มผลิดอกมาจำหน่ายให้กับคุณครูและผู้ปกครองแล้วค่ะ ผู้ปกครองท่านใดสนใจจะซื้อหาผลผลิตของเด็กๆ ที่ทั้งสด สะอาด และปลอดภัยไปปรุงรับประทานที่บ้าน สอบถามจากนักเรียนชั้น ๗ หรือคุณครูภาคิณี ชูศรีพัฒน์ (ครูหน่อย) คุณครูหน่วยวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ ๓ ได้ค่ะ
 
 
     
     

 โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา