โรงเรียนใช้เกณฑ์ใดในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียน - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
โรงเรียนใช้เกณฑ์ใดในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียน พิมพ์ อีเมล
 

 

 
โรงเรียนใช้เกณฑ์ใดในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียน
 
เกณฑในการคัดเลือกเข้าเรียนของเพลินพัฒนาพิจารณาจาก
 
  • การสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ปกครอง (ทั้งครอบครัว) ใช้เวลาครอบครัวละประมาณ ๓๐ นาที เพื่อเป็นการทวนสอบถึงแนวทางของโรงเรียน และความต้องการของผู้ปกครองให้สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน
 
  • การพิจารณานักเรียน
 
ช่วงชั้นอนุบาล

ประเมินนักเรียนเพื่อสำรวจพัฒนาการของเด็กตามวัยที่เหมาะสมเป็นรายบุคคลโดยแบบทดสอบพัฒนาการ DENVER TEST II ประกอบกับการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ปกครอง - บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด
 
ช่วงชั้นที่ ๑ – ๔ : พิจารณาจากการทดสอบวัดพื้นฐานความรู้

เพื่อการประเมินศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนเบื้องต้น และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ปกครอง - บิดา มารดา หรือผู้ดูแลใกล้ชิด
 
 

 โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา