เรียนรู้สู่ศตวรรษใหม่ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
   
  เรื่องเด่นเพลินพัฒนา
เรียนรู้สู่ศตวรรษใหม่ พิมพ์ อีเมล
  เรียนรู้สู่ศตวรรษใหม่

บทความจากนิตยสาร add magazine ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔
 
     แนวโน้มของโลกอนาคตที่แตกต่างไปจากความคุ้นชินเดิมๆ ทำให้มนุษย์ในปัจจุบันต้องปรับตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และนับวันดูจะทวีความเร็วยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในเรื่องของวิถีชีวิต อาชีพการงาน เศรษฐกิจ และทรัพยากร ส่งผลให้แนวโน้มด้านการศึกษาเรียนรู้ต้องปรับเปลี่ยนขนานใหญ่ เพราะการเรียนรู้แบบเน้นการท่องจำ การแข่งขัน การเก่งแต่เพียงลำพัง ทั้งยังไม่สัมพันธ์เชื่อมโยงกับบริบทแวดล้อมนั้น ไม่อาจสร้างเด็กให้ดำรงชีวิตอยู่ในโลกแห่งศตวรรษใหม่ได้
 
 
 
 

 

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร
   
   
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี


ปฏิทินเพลินพัฒนา
 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502. [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา