เด็กเพลินร่วมโครงการ AFS ปีการศึกษา ๒๕๕๔ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
เด็กเพลินร่วมโครงการ AFS ปีการศึกษา ๒๕๕๔ พิมพ์ อีเมล
  เด็กเพลินร่วมโครงการ AFS

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนมัธยมเพลินพัฒนาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอส (AFS) ดังนี้
     
  นางสาวธัญทิพ พงษ์ไพบูลย์ (เบสท์) ชั้น ๑๐ เนเธอร์แลนด์
     
  นายศาศวัต อินทกุล (ปอม) ชั้น ๑๐ เซอร์เบีย
     
     
นางสาวน้ำทิพย์ จิรนิติ (แนท) ชั้น ๑๐   สำรอง
     
ด.ญ.ปติมา จงยิ่งศิริ (ปั้น) ชั้น ๙   สำรอง
     
ด.ญ.สุพิชา จิระศิริโสภณ (ฝ้าย) ชั้น ๙   สำรอง
     
     

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา