เตรียมลูกรับมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
เตรียมลูกรับมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย พิมพ์ อีเมล
  เตรียมลูกรับมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community : AEC)


     เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา ผศ.ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล คณะบดีวิทยาลัยสหวิทยาการและคณะกรรมการศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มาพูดคุยกับผู้ปกครองของเพลินพัฒนา เรื่องความเป็นมาของสมาคมประชาชาติตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations : ASEAN) ที่ยั่งยืนในวันนี้ได้ด้วยสถานการณ์ในเอเซียตะวันออกส่งผลให้แบบโชคช่วย
     จนเกิดเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) เต็มตัวในอีกสามปีข้างหน้า (พ.ศ.2558) สำหรับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไป ดร.จุฬาพรได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า การเปลี่ยนแปลงจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบพลิกฝ่ามือ เพราะเป็นการรวมตัวของสมาชิก 10 ประเทศที่อาศัยความร่วมมือเป็นตัวขับเคลื่อน ไม่ใช่ด้วยธรรมนูญและข้อบังคับอย่างสหภาพยุโรป และที่จริงการมันค่อยๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในภูมิภาคนี้รวมถึงประเทศไทยมาระยะหนึ่งแล้วด้วย
     
     แผนงานหลักของ AEC ที่ระดับประชาชนอย่างพวกเราสัมผัสได้ง่ายที่สุด คือ เรื่องตลาดและฐานการผลิตร่วม อันหมายถึงจะมีการเคลื่อนย้ายมากขึ้นของ สินค้า บริการ และการลงทุน และแรงงานฝีมือ ผ่านเส้นทางคมนาคมที่เข้าถึงกันง่ายขึ้น โดยจะมีการตัดถนนและทำรางรถไฟเร็วผ่านหลายๆ ประเทศ สำหรับเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือนี้ได้ปัจจุบันได้มีการลงนามข้อตกลงใน 7 วิชาชีพไปแล้ว (แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก ช่างสำรวจ) และจะมีอีกหลายอาชีพตามมา โดยการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเหล่านี้จะต้องขออนุญาตองค์กรวิชาชีพในประเทศสมาชิกนั้นๆ ก่อน แต่ทั้งนี้จะไม่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานไร้ฝืมือ เช่น แรงงานด้านประมง การก่อสร้าง งานบ้าน และอื่นๆ
     แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะค่อยเป็นค่อยไป แต่ถ้ามองไปอีก 20-30-40 ปีข้างหน้า ในวันที่ลูกหลานตัวเล็กๆ ของเราในวันนี้ก้าวมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบเต็มตัว วันที่เขาเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวหรือกิจการ พวกเขาจะต้องเผชิญกับเงื่อนไขใหม่ๆ และผลของมันอย่างเต็มตัวแน่ ดังนั้นการเตรียมตัวเด็กๆ เสียตั้งแต่วันนี้เป็นเรื่องจำเป็น  
     ประเด็นที่ ดร.จุฬาพรฝากไว้และให้ความสำคัญที่สุด คือ เรื่องของวุฒิภาวะ วินัยและความรับผิดชอบ ประเด็นนี้น่าเป็นห่วงที่สุดสำหรับเด็กไทย สำหรับภาษาอังกฤษก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก แต่ไม่ได้หมายความว่าพูด ฟัง และอ่านได้เหมือนฝรั่งแล้วจะเพียงพอ เพราะจากประสบการณ์ในการเป็นกรรมการสัมภาษณ์นักเรียนไทยที่ต้องการขอทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (Australia National University : ANU) ได้เคยพบนักเรียนอยู่ไม่น้อยที่พูดอ่านได้คล่องแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องแสดงความคิดเห็นกลับโต้ตอบไม่ได้ ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญมากกว่าสำเนียงภาษา
     ในช่วงท้ายสุด ดร.จุฬาพรได้ฝากประเด็นเล็กๆ ไว้ว่า ไม่ว่าภาษาอังกฤษจะสำคัญมากอย่างไรก็ตาม แต่จากประสบการณ์ส่วนตัวที่มีโอกาสได้เดินทางมาหลายเมือง หลายประเทศ ได้พบว่าไม่ว่าจะไปที่ไหน แม้ในที่ๆ ไม่มีคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ ในเมืองๆ นั้นต้องมีคนพูดจีนได้

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

หมายเหตุ : ท่านผู้ปกครองสามารถดูไฟลนำเสนอได้โดย login เข้าระบบ แล้ว คลิกที่นี่
              

การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา