ภาษาอังกฤษวัยอนุบาล ความสนุกต้องมาก่อน - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
   
  เรื่องเด่นเพลินพัฒนา
ภาษาอังกฤษวัยอนุบาล ความสนุกต้องมาก่อน พิมพ์ อีเมล
  ภาษาอังกฤษวัยอนุบาล ความสนุกต้องมาก่อน

บทความจากนิตยสาร add magazine
คอลัมน์ มุมเรียนรู้ ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๕๔
 
     เด็กเล็กปฐมวัยยังเป็นวัยแห่งการเล่น เล่นเพื่อเรียนรู้โลกและสิ่งต่างๆ รอบตัว การสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กวัยนี้จึงต้องเริ่มจากความสนุก โดยใช้กิจกรรม เพลง เกม นิทาน และการเล่นเข้ามาเป็นสื่อในการเรียนรู้ เมื่อเด็กรู้สึกสนุกและมีความสุข การเรียนรู้จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
 
     นิทาน (Story Telling) สื่อขวัญใจวัยเด็ก แม้เด็กวัยนี้จะยังไม่เข้าใจภาษาอังกฤษ แต่การฟังนิทานภาษาอังกฤษ พร้อมกับดูภาพในหนังสือนิทานประกอบ บวกด้วยลีลาและอารมณ์สื่อความหมายตามเรื่องราวของผู้เล่า จะทำให้เด็กสามารถเชื่อมโยงคำศัพท์ที่ได้ยินกับภาพในหนังสือนิทาน จนเข้าใจเรื่องราวและคำศัพท์สำคัญในเรื่องได้  
 
     เพลงประกอบท่าทาง (Action Songs) แทนที่จะชวนกันร้องเพลงธรรมดา เปลี่ยนมาเป็นการร้องเพลงภาษาอังกฤษที่มีท่าทางสนุกๆ ประกอบ เช่น This is the way I wiggle my hips. ร้องท่อนนี้พร้อมกับทำท่าขยับสะโพกไปมา This is the way I step my foot. ทำท่าขยับก้าวเท้าเป็นจังหวะ เด็กอาจจะยังไม่เข้าใจคำศัพท์ทุกคำในประโยค แต่ถ้าร้องและเต้นซ้ำบ่อยๆ เด็กจะจำได้ว่าถ้าได้ยินประโยคนี้ เขาต้องทำท่าอะไร ความจำได้เหล่านี้คือคลังข้อมูลสะสมที่เด็กจะดึงมาใช้เมื่อได้เรียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นโตขึ้นไป
 
     บทบาทสมมติ (Role Play) เด็กๆ ชื่นชอบและรู้สึกสนุกเมื่อได้สวมบทบาทเป็นตัวละครต่างๆ ความสนุกเหล่านี้จะเป็นสื่อให้เขาซึมซับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผ่านบทสนทนาและบทบาทที่เขาแสดงอยู่ เช่น How to eat corn. Bite, chew and swallow slowly.
 
     เกมและกิจกรรม (Game & Activity) เช่น เกมที่มีคำศัพท์ประกอบรูปภาพ หรือเกมที่มีคำศัพท์ วลีหรือประโยคสั้นๆ ให้เด็กฝึกพูดประกอบท่าทาง
 
       ความสนุกจะกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้และมีส่วนร่วม เด็กจะเชื่อมโยงเสียงที่ได้ยินเข้ากับภาพ กับท่าทาง หรือกับสิ่งของ แล้วแปลเป็นความเข้าใจ หรือพูดโต้ตอบกลับมา แม้แต่เด็กเล็กวัยเตรียมอนุบาลเขาก็สามารถพูดโต้ตอบเป็นคำศัพท์ วลีหรือประโยคสั้นๆ ได้ คำบางคำอาจออกเสียงยังไม่ชัดก็ไม่เป็นไร เพราะในความเป็นจริงแล้ว เด็กเล็กๆ วัยนี้ อวัยวะในปากเขายังไม่สมบูรณ์ บางคนยังกระดกลิ้นไม่ได้ บางคนฟันยังขึ้นไม่ครบ จึงเป็นธรรมดาถ้าเขาจะออกเสียงไม่ชัดบ้าง
     
     ในทางกลับกัน ถ้าเราให้ความสำคัญว่าเด็กต้องออกเสียงอย่างถูกต้องทุกคำ ความสนุกจะเลือนหายไป กลายเป็นความกดดันเข้ามาแทน และทำให้เด็กไม่อยากเรียนหรือไม่ชอบภษาอังกฤษได้ เด็กหลายคนที่โตมาแล้วมีทัศนคติไม่ดีกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ส่วนหนึ่งก็มาจากความไม่สนุกเหล่านี้นั่นเอง
 
     พ่อแม่หลายคนที่ไม่ค่อยมั่นใจการออกเสียงภาษาอังกฤษของตัวเอง จึงไม่ต้องกังวลที่จะอ่านนิทานภาษาอังกฤษ หรือชวนลูกเล็กๆ ร้องเพลงภาษาอังกฤษ เพราะเป้าหมายสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในวัยนี้คือการสร้างความคุ้นเคยและความรู้สึกที่ดีกับภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานก่อน


     ถ้าเราสร้างให้เด็กมีทัศนคติที่ดีกับการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เล็กๆ ให้เขาค่อยๆ สะสมคลังคำศัพท์ พัฒนาทักษะการฟัง จนเกิดความคุ้นเคยกับภาษาที่สองนี้ เมื่อเติบโตถึงวัยที่พร้อม เขาจะเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษได้ดี
 
     
Parent’s Tips

     สร้างสภาพแวดล้อมภาษาอังกฤษที่บ้านด้วยสื่อภาษาอังกฤษต่างๆ เช่น หนังสือ นิทาน หนังการ์ตูน เพลง เกม หรือการทำป้ายชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดตามสิ่งของในบ้าน เพราะสังคมไทยไม่ได้มีบริบทการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การสร้างสภาพแวดล้อมเช่นนี้ และหนังสือภาษาอังกฤษดีๆ เหมาะสมกับวัย จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับเด็กได้
 

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร
   
   
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี


ปฏิทินเพลินพัฒนา
 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502. [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา