โอกาสการเรียนรู้จากวิกฤตการณ์น้ำท่วม - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
   
  เรื่องเด่นเพลินพัฒนา
โอกาสการเรียนรู้จากวิกฤตการณ์น้ำท่วม พิมพ์ อีเมล
 


โอกาสการเรียนรู้จากวิกฤตการณ์น้ำท่วม

บทความจากนิตยสาร add magazine
คอลัมน์ มุมเรียนรู้ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๕๔

 
"น้ำเริ่มทะลักพระราม 2 นิคมฯ บางชันแจ้งเหตุฉุกเฉินระดับที่ 1... ปทุมยังอ่วมคนเดือดร้อน… น้ำใจจากทุกทั่วสารทิศยังหลั่งไหลช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม.." เป็นพาดหัวข่าวในช่วง 2-3 เดือนนี้ที่ทุกสื่อต่างมุ่งไปที่ประเด็นวิกฤตการณ์น้ำท่วม อุทกภัยครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแก่ผู้คนไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็ก หลาย ๆ โรงเรียนในพื้นที่ภัยพิบัติต้องเลื่อนการเปิดเทอมออกไปอย่างไม่มีกำหนด
 
     ปกติการเปิดภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียน จะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคม แม้ขณะนี้สถานการณ์น้ำบางพื้นที่เริ่มจะคลี่คลาย แต่อีกหลาย ๆ พื้นที่ก็ยังท่วมสูง การเข้าออกยังลำบาก ครอบครัวผู้ประสบภัยต่างพากันอพยพไปอยู่ต่างจังหวัด พ่อแม่บางคนพาเด็กๆ ไปขอเข้าเรียนยังโรงเรียนในต่างจังหวัดที่อพยพไปอยู่เป็นการชั่วคราว และมีอีกหลายโรงเรียนที่คุณครูเป็นห่วงเด็กๆ ว่าจะห่างหายจากการเรียนนานเกินไป ที่สำคัญที่สุดคือเด็กๆ ควรได้เรียนรู้จากวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้  
     
     เมื่อมาพบกันที่โรงเรียนตามปกติไม่ได้ การเรียนรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์จึงเป็นช่องทางที่ดูเหมือนจะสะดวกที่สุดในยามนี้ ที่โรงเรียนเพลินพัฒนาจึงได้มอบหมายโครงงานงานให้มาเรียนรู้ร่วมกันผ่าน blog ในระหว่างที่ยังโรงเรียนยังไม่เปิดทำการ
 
       คุณครูช่วงชั้นมัธยม เปิดประเด็นโจทย์ให้นักเรียนคิดโครงงาน “ชื่นใจ...ได้เรียนรู้ ” ที่สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำท่วม เงื่อนไขของงานที่มอบหมายคือนักเรียนต้องนำหัวเรื่องนี้ไปต่อยอดความคิดและความสนใจของแต่ละคนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมและภัยพิบัติ เช่น การเตรียมรับมือภัยพิบัติ เมื่อเกิดภัยพิบัติจะอยู่กันอย่างไร การฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ ฯลฯ
     
     ด้วยการหาข้อมูลข่าวสารมากมายที่มีอยู่ มาเป็นตัวจุดประกายความคิด จากนั้นจึงนำเรื่องที่สนใจมาเป็นโจทย์ในการทำโครงงาน ซึ่งอาจจะออกมาในรูปของงานค้นคว้าวิจัย งานประดิษฐ์ งานทดลอง งานวิเคราะห์เปรียบเทียบ หรืออื่นๆ โดยใช้กระบวนการตั้งคำถาม หาคำตอบที่มีข้อมูลมาอ้างอิง แสดงกระบวนการคิดวิเคราะห์ ปรับและพัฒนาต่อยอดงานเป็นขั้นๆ เพื่อตอบโจทย์ที่ตนตั้งไว้ และหลังจากที่โครงงานแล้วเสร็จ ทางช่วงชั้นก็จะนำเอาโครงงาน หรือนวัตกรรมเหล่านี้ไปจัดทำเป็นรูปเล่ม เพื่อเป็นคู่มือรับภัยพิบัติฉบับเพลินพัฒนาที่สามารถนำไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนต่อไปได้
 
     คุณครูช่วงชั้นประถมปลายก็มอบหมายงานที่น่าสนใจไม่แพ้กัน อาทิ รวบรวมภาพถ่าย และแผนที่ของกรุงเทพฯ ตลอดจนชนบทในภาคกลาง เปรียบเทียบสาเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพฯ กับจังหวัดอื่นๆ ในภาคกลางว่ามีส่วนที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง และลักษณะภูมิศาสตร์ในภาคใดที่เหมาะกับการอพยพไปอยู่อาศัยในช่วงน้ำท่วมนี้ เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น แล้วนำข้อมูลที่สืบค้นมาได้บันทึกลงในรูปแบบของตาราง หรือแผนผังต่างๆ เพื่อจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่  
     
       คุณครูช่วงชั้นประถมต้นมอบหมายงาน ให้วาดภาพแสดงวิกฤตน้ำท่วมพร้อมทั้งเขียนเล่าเรื่องราว ๒ - ๓ ประโยค และเขียนแผนภาพความคิด (Concept map) แสดงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ ที่เห็นในชีวิตประจำวัน เช่น เมื่อเกิดน้ำท่วม มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง และเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ตลอดจนสืบค้นถึงสาเหตุการเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมในครั้งนี้ รวมทั้งเขียนบันทึกวิธีการที่ครอบครัวของตนเองป้องกันและแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ ตลอดจนการสืบค้นเรื่องราวของภัยธรรมชาติอื่นๆ และการป้องกันตนเองให้รอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น
     
     การงานที่คุณครูมอบหมายที่ยกมาให้เห็นเป็นตัวอย่างนี้ เป็นเรื่องที่มองเห็นได้ง่ายๆ แต่การเรียนรู้ที่มีคุณค่าต่อชีวิตของเขายิ่งไปกว่าก็คือ การเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ที่อยู่ง่าย กินง่าย ปรับตัวง่าย มีความสุขได้ง่ายๆ และเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ยิ่งครอบครัวไหนต้องอพยพไปอยู่ต่างที่ต่างถิ่นยิ่งต้องถือว่าเป็นโอกาสดีในชีวิตที่จะได้ไปเรียนรู้ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และสังคมวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายไปจากความคุ้นชินเดิมๆ
 
     เมื่อน้ำลดก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย การเข้าไปฟื้นฟูบ้านจะเป็นโอกาสให้เด็กๆ เรียนรู้ครั้งใหญ่ อย่าลืมมอบโอกาสให้พวกเขามีส่วนร่วมในการกอบกู้บ้าน และร่วมสร้างประวัติศาสตร์ของการเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง โดยไม่เบียดเบียนธรรมชาติให้ย้อนคืนกลับมาสู่สังคมไทยของเราอีกครั้ง
 
     
Parent’s tips

     “เด็กเป็นอย่างที่เราเป็น เขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราสอน หรือบอกให้เขาเป็น” เด็กๆ ควรได้เรียนรู้จากวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี้ อย่าลืมมอบโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น ปรับตัวง่าย มีความสุขได้ง่ายๆ และเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
     

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร
   
   
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี


ปฏิทินเพลินพัฒนา
 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502. [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา