ลายมืองามตามแบบไทย - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
ลายมืองามตามแบบไทย พิมพ์ อีเมล
  ลายมืองามตามแบบไทย

     ด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันที่นับวันวัยรุ่นเริ่มออกห่างจากวิถีแบบไทยๆ ไปมาก ลายมือเริ่มผิดเพี้ยนไปจากอักษรไทยแบบมาตรฐาน เกิดการเลียนแบบตัวอักษรจากการ์ตูนต่างประเทศ จนมองไม่เห็นความสำคัญของตัวอักษรภาษาไทย
 
     เป็นที่มาของการจัดประกวดคัดลายมือในโครงการ “ลายมืองามตามแบบไทย” ในช่วงชั้นมัธยม กิจกรรมวันสุนทรภู่เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๖ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีพื้นฐานการเขียนตัวอักษรที่ถูกต้องสวยงามตามรูปแบบที่ถูกต้องและให้เห็นความสำคัญของตัวอักษภาษาไทยมากขึ้น ผลการประกวดดังนี้ค่ะ
 
 

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา