เผยตน ด.ญ อรณิชา ศิริอุดมเศรษฐ ชั้น ๓ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
เผยตน ด.ญ อรณิชา ศิริอุดมเศรษฐ ชั้น ๓ พิมพ์ อีเมล
  โครงงานชื่นใจได้เรียนรู้(เผยตน)
ชั้น ๓ ภาคเรียนฉันทะ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
โดย ด.ญ อรณิชา ศิริอุดมเศรษฐ(จินจิน)

     ภายใต้แนวคิดการนำเสนอโครงงานในหน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทยจากการอ่านหนังสือ ๑ เรื่องแล้วเขียนสรุปเป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง จากนั้นแต่งต่อยอด ภาค ๒ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง

 
 

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา