ค่ายลูกเสือปลุกพลัง ผจญภัยรวมใจเป็นหนึ่ง - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
ค่ายลูกเสือปลุกพลัง ผจญภัยรวมใจเป็นหนึ่ง พิมพ์ อีเมล
  ค่ายลูกเสือปลุกพลัง ผจญภัยรวมใจเป็นหนึ่ง

     จุดหมายการเดินทางไปค่ายลูกเสือของพี่มัธยมต้นระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ สิงหาคม ๕๖ นี้เริ่มต้นมุ่งหน้าสู่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จ. นครนายก เป็นจุดแรกก่อนมีแผนการเดินทางต่อในวันที่ ๙ สิงหาคม ๕๖ ถึงปลายทางที่กิจการศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรบุคคลและการกีฬาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อ “ปลุกพลัง ผจญภัยรวมใจเป็นหนึ่ง”
 
     แผนกิจกรรมอัดแน่นไปด้วยบทพิสูจน์พลังกาย พลังใจของเหล่าลูกเสือสมุทร อาทิ การอยู่ค่ายพักแรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี และรู้จักการดูแลตนเอง กิจกรรมฐานการผจญภัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้การทำงานในระบบหมู่ การช่วยเหลือกัน กิจกรรมการเดินทางไกลเพื่อฝึกความเห็นใจ เสียสละ แบ่งปัน และเกื้อกูลผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง
 
     
     กิจกรรมสำคัญที่ลูกเสือสมุทรทุกคนจะได้ทำคือกิจกรรมทางน้ำ เช่น การพายเรือออกทะเล (ตีกรรเชียง) การดำน้ำดูปะการังและการปลูกปะการังในทะเลรวมถึงเกมและกิจกรรมทางทะเล เช่น การว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด Survival swimming เพื่อ ฝึกฝนการทำงานร่วมกันเป็นทีม ฝึกความอดทน การลอยตัวในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยร่วมกับเพื่อน เป็นต้น
 
     หลังจบกิจกรรมนักเรียนได้ร่วมกันสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ทั้งการทำงาน การใช้ชีวิต และทักษะความร้ที่ได้เช่น ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การตรงต่อเวลา การดูแลตัวเอง ฝึกการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจากการทำงานร่วมกัน รวมทั้งได้ทักษะการผูกเงื่อน การใช้เข็มทิศ การใช้แผนที่ การสังเกต นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ในอนาคต เช่น นำไปประยุกต์ใช้กับการเรียน ฝึกให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เอาชีวิตรอดเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง รวมทั้งยังนำความรู้ที่ได้นี้ไปถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้ด้วย
 
     
     เรียกได้ว่ากิจกรรมตลอด ๓ คืน ๔ วันนี้จะช่วยเพิ่มพูนทักษะชีวิตและทักษะการทำงานให้เด็ก ๆ มากขึ้นได้อย่างแน่นอน
 

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา