มัธยมแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาอังกฤษ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
มัธยมแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาอังกฤษ พิมพ์ อีเมล
  ชื่นชม...ชื่นใจ
มัธยมแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาอังกฤษ


     ขอชื่นชม ด.ญ.นวินดา จันทร์มาลี (ปลาย) นักเรียนชั้น ๘ ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ในการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ ๔ ส.ค. ๕๖
 
     สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคือนักเรียนที่มีอันดับคะแนน ๕๑ - ๑๐๐ อันดับแรก ซึ่งปลายทำคะแนนได้อันดับที่ ๗๑ จากนักเรียนที่เข้าแข่งขันกว่า ๖๐๐ คนในระดับมัธยมต้นทั่วประเทศ
 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา