มัธยมแข่งขันวันภาษาไทยแห่งชาติ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
มัธยมแข่งขันวันภาษาไทยแห่งชาติ พิมพ์ อีเมล
  มัธยมแข่งขันวันภาษาไทยแห่งชาติ

     เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค. ๕๖ ช่วงชั้นมัธยมได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จัดโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวร่วมกับ สโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ นักเรียนของเราสามารถคว้ารางวัลได้ดังนี้ค่ะ
 
     ๑. กลอนสดประเภททีม ระดับ มัธยมต้น แข่งขัน ทั้งหมด ๓ หัวข้อ หัวข้อละ ๑๐ นาที ประกอบด้วยกาพย์ยานี ๑๑ หัวข้อ ดอกไม้ในกำมือ กลอนดอกสร้อย หัวข้อ ลายสือไทย และกลอนแปด หัวข้อ บันไดดาว ซึ่งนักเรียนชั้น ๘ สามารถคว้ารางวัลชมเชยมาได้
 
  • เด็กหญิงพิมพิมณฑ์ พงษ์ไพบูลย์
  • เด็กหญิงรติมา บันโนะ
  • เด็กหญิงชญาน์นันท์ ธัญอนันต์กูล
 
 
     ๒. วาดภาพประกอบคำบรรยาย ร้อยแก้วร้อยกรอง หัวข้อ ของดีมีที่เมืองไทย สามารถคว้ารางวัลชมเชยมาได้ ผู้ร่วมแข่งขันประกอบด้วย
 
  • เด็กหญิงวิภาดา บุญวัฒนาโชติการ
  • เด็กหญิงณกมล แสนสุขทวีทรัพย์
     
     นอกจากนี้ ตัวแทนนักเรียนชั้น ๘ และ ๑๑ ยังได้เข้าร่วมการแข่งขันเกมตอบปัญหาสนุกกับภาษาไทยอีกด้วยขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้รับทุกรางวัลนะคะ
 

โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา