เพศศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
เพศศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ พิมพ์ อีเมล
  เพศศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
โดย ส่วนการศึกษาพิเศษ

     เพศศึกษา เป็นเรื่องสำคัญและละเอียดอ่อนในการให้ความรู้กับเด็กวัยรุ่น โดยเฉพาะสำหรับเด็กที่ต้องการช่วยเหลือพิเศษ ส่วนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนเพลินพัฒนา จึงได้จัดงานเสวนา “เพศศึกษาสำหรับเด็กวัยรุ่นที่ต้องการช่วยเหลือพิเศษ” เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งได้รับความสนใจจากคุณครู และผู้ปกครองนักเรียนโครงการเรียนร่วมโรงเรียนเพลินพัฒนา ตลอดจนคุณครูและผู้ปกครองจากหน่วยงานภายนอก
 
     เพื่อมุ่งหวังที่จะให้ความรู้กับกลุ่มผู้ปกครองและผู้สนใจ ที่ต้องการทราบถึงวิธีการดูแลตนเองของเด็กวัยรุ่น รวมถึงเทคนิคในการตอบคำถาม การให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา ตลอดจนแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสุขภาพจิต และศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มาเป็นวิทยากร
 
     พญ.อัมพร กล่าวว่า เรื่องเพศเป็นกระบวนการที่ต้องสอนให้ซึมซาบเข้าไป ภายใต้การสร้างความไว้วางใจอย่างลึกซึ้ง เด็กที่รู้สึกรัก ไว้วางใจพ่อแม่ได้ เขาก็เรียนรู้ที่จะรักตอบ เด็กทั่วไปจะเรียนรู้ผ่านสิ่งแวดล้อมต่างๆ มีกลไกหลายๆ อย่างที่ทำให้กระบวนการเรียนรู้ของเขาไปแตกยอดได้ เพราะฉะนั้นเราต้องมีการสื่อสาร เพื่อคอยเฝ้ามอง และเติมเต็มให้สมบูรณ์สำหรับเขา  
     
     เรื่องเพศศึกษาเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ แต่ต้องดูความพร้อมของเด็กเป็นหลัก ในการสื่อสารเรื่องราวทางเพศ ต้องรอความพร้อมของทั้งสองฝ่าย เขาพร้อม เราพร้อมหรือไม่ และพูดเข้าไปในสมองของเขาแบบนิ่มนวลใสๆ หากเขาไม่พร้อมก็คุยเรื่องทั่วๆไปก่อน จนกว่าจะพร้อม ซึ่งหลักการนี้ใช้ได้กับเด็กปกติทั่วไปและเด็กพิเศษ
 
     อย่างไรก็ตาม เพศศึกษาสำหรับเด็กพิเศษเป็นสิ่งที่มีคุณค่าไม่ควรมองว่าเป็นปัญหา เป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการของชีวิต เด็กที่ต้องการช่วยเหลือพิเศษ อาจจะมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมือนเด็กปกติ แต่ในด้านความเข้าใจ อารมณ์ความรู้สึกของตนเองนั้นต้องได้รับการแนะนำมากกว่าเด็กทั่วไป พ่อ แม่ และครูต้องสอนเรื่องส่วนต่างๆของร่างกาย การดูแลตนเอง ต้องเน้นเรื่องความรู้สึกของการมีคุณค่าของตนเอง เด็กผู้หญิงกลุ่มนี้มักจะถูกดึงไปสู่เรื่องเพศศึกษาได้ง่าย ต้องให้ข้อมูลเรื่องเพศศึกษาโดยเร็วเพื่อให้รู้จักป้องกันตนเอง เด็กกลุ่มที่ขาดทักษะทางสังคม ต้องสอนเรื่องความเป็นส่วนตัว และสิ่งที่ไม่ควรเปิดเผยต่อผู้อื่น การแยกแยะเพื่อน และคนแปลกหน้า พ่อ แม่ ครู ต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลซ้ำๆและให้เวลาในการเรียนรู้
 
     นอกจากนี้คุณหมอยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การพูดถึงเรื่องเพศศึกษา เป็นเรื่องที่สอนได้ แต่ต้องย้ำการไม่มีเพศสัมพันธ์เมื่อยังไม่พร้อม การสอนต้องอยู่บนพื้นฐานของการเข้าใจ แต่ไม่ตามใจ การไว้วางใจ ไม่เกรี้ยวกราด ไม่ก้าวร้าวใส่กัน
 
       ในการอบรมครั้งนี้ครูการศึกษาพิเศษ และผู้ปกครองได้มีแนวทางในการสอนเรื่องเพศศึกษาให้กับเด็กวัยรุ่นที่ต้องการช่วยเหลือพิเศษ ดังนั้นหากทางบ้านและโรงเรียนดำเนินไปในแนวทางที่สอดคล้องกันก็จะทำให้เด็กมีพัฒนาการ ในการแสดงออกเรื่องเพศที่เหมาะสมกับบริบททางสังคม อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดูแลส่งเสริมให้วัยรุ่นที่ต้องการช่วยเหลือพิเศษ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีบุคลิกภาพดี ควบคุมตนเองได้ รู้จักยั้งคิด แสดงออกและปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับวัย อยู่ร่วมสังคมและดำรงชีวิตได้ อย่างเป็นปกติสุข
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา