ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ พิมพ์ อีเมล
  ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ

     ขอชื่นชมนักเรียนที่เข้าร่วมประเมินความสามารถผ่านการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๖ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
   
  ด.ญ. ปาลิน จันทร์มาลี(ปูน) ชั้น ๙ ได้รับรางวัลชมเชยเป็นเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา
(ได้อันดับที่ ๓๙ ทำคะแนนได้ ๔๕ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
   
  ด.ญ. วิชชากร ประภาสะวัต (ออมสิน) ชั้น ๙ ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์เป็นเกียรติบัตร
(ได้อันดับที่ ๘๕ ทำคะแนนได้ ๔๑ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
   
 

ด.ช. บุณยกร จงเลิศจรรยา(แบงค์) ชั้น ๗ ได้อันดับที่ ๑๔๓ สามารถทำคะแนนได้ ๓๗ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ซึ่งถือว่าแบงค์ทำคะแนนได้ค่อนข้างดีสำหรับการลงแข่งขันเป็นครั้งแรก

   
ขอชื่นชม และเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนหมั่นฝึกฝน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องครับ
 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา