FIRST LEGO LEAGUE 2013 - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
FIRST LEGO LEAGUE 2013 พิมพ์ อีเมล
  ROBOT PLEARN คว้า ๓ รางวัล
ในการแข่งขัน FIRST LEGO LEAGUE 2013
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

 
เด็กๆ เพลินพัฒนา ประกอบด้วย
 
  ๑. ด.ช.ปริชญ์ ขรรค์บริวาร (ปุ่น ปุ๊น) ชั้น ๕/๒
  ๒. ด.ญ.ธัญธร โอฬารริกสุภัค (เมี่ยว เมี่ยว) ชั้น ๕/๑
  ๓. ด.ช.ปิยพัทธ์ ขรรค์บริวาร (ฟลุ๊ค) ชั้น ๔/๒
  ๔. ด.ญ.อชิรญาณ์ นิตยโกศล (เอ๋ย) ชั้น ๔/๒
  ๕. ด.ช.ธรรมพล วงศ์เวช (นิวโม่) ชั้น ๕/๒
  ๖. ด.ช.ธรรศ โสวัฒนสกุล (ธรรศ) ชั้น ๓/๔
  ๗. ด.ช.ปารมี บูรณประพฤกษ์ (นต) ชั้น ๓/๔
  ๘. ด.ช.ปาณัสม์ รัตนสกุลดิลก (แมร) ชั้น ๒/๑
  ๙. ด.ช.สรวิศย์ เอี่ยมพัฒนาสุข (มาร์ค) ชั้น ๓/๔
  ๑๐. ด.ช.สิรภพ นิตยโกศล (ภพ) ชั้น ๒/๓
     
     
     ภายใต้กลุ่ม ROBOT PLEARN ได้เข้าร่วมแข่งขัน FIRST LEGO LEAGUE 2013 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยสามารถคว้าได้ถึง ๓ รางวัล ได้แก่
 
Robot Performance อันดับที่ ๒ (จากทั้งหมด ๒๙ ทีม)
 
  • Programming Award
  • เบคเทล Award (รางวัลมิตรภาพ)
ขอแสดงความยินดีกับเด็กๆ ROBOT PLEARN ทุกคนครับ
 
 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา