School Taekwondo Festival Champion 2014 - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
School Taekwondo Festival Champion 2014 พิมพ์ อีเมล
       ชมรมเพลินเทควันโด้ ลงสนามแข่งขัน “School Taekwondo Festival Champion 2014”เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.บางรักพัฒนา จังหวัดนนทบุรี โดยเด็กๆ สามารถคว้ารางวัลมาได้มากมาย ทั้งในประเภทพุมเซ่ (ท่ารำ) และประเภทเคียวรุกิ (ต่อสู้) ดังนี้
 
ประเภทพุมเซ่ (ท่ารำ)
 • ด.ช.ธนากร จันทรสุข (ก้อง) ชั้น ๑/๔ เหรียญเงิน ชาย รุ่นอายุ ไม่เกิน ๗ ปี สายเขียว
 • ด.ญ.พิมพ์รวี วสุศุทธิกุลกานต์ (ลูกแก้ว) ชั้น ๔/๒ เหรียญทองแดง พุมเซ่ หญิงเดี่ยว
  รุ่นอายุ ๙ – ๑๐ ปี สายเขียว
 • ด.ช.รวิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ (ลูกหิน) ชั้น ๕/๑ เหรียญทอง ประเภทคู่ผสม
  รุ่นอายุ ๑๑ – ๑๒ ปี สายแดง และ เหรียญเงิน ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอาย ๑๑ – ๒๒ ปี สายแดง
ประเภทเคียวรุกิ (ต่อสู้)
 • ด.ช.ธนากร จันทร์สุข (ก้อง) ชั้น ๑/๔ เหรียญทอง ประเภทมือใหม่พิเศษ รุ่นอายุ ๖ – ๗ ปี
  น้ำหนัก ๒๐ – ๒๓กิโลกรัม
 • ด.ช.กรกฤต พูลบัว (ปลื้ม) ชั้น ๑/๒ เหรียญทอง ประเภทมือใหม่พิเศษ รุ่นอายุ ๖ – ๗ ปี
  น้ำหนัก ๑๘ – ๒๐ กิโลกรัม
 • ด.ช.ภาสวิชญ์ สุพิชชากุล (แทน) ชั้น ๑/๓ เหรียญทอง ประเภทมือใหม่พิเศษ รุ่น อายุ ๖ – ๗ ปี
  น้ำหนัก ๑๖ – ๑๘ กิโลกรัม
 • ด.ญ.อาภาพิชชา ฤดีเกียรติธำรง (การ์ฟิลด์) ชั้น ๕/๒ เหรียญทองแดง ประเภทมือใหม่
  รุ่นอายุ ๑๑ – ๑๒ ปี น้ำหนัก ๓๔ – ๓๖ กิโลกรัม
 • ด.ญ.อพิรญา ฤดีเกียรติธำรง (อาร์ลีน) ชั้น ๗/๒ เหรียญทอง ประเภทมือใหม่
  รุ่นอายุ ๑๓ – ๑๔ ปี น้ำหนัก ๕๓ กิโลกรัม ขึ้นไป
ขอแสดงความยินดีกับเด็กๆ เพลินเทควันโด้ ทุกคนครับ
 
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา