สร้างทักษะชีวิต พิชิตอาเซียน - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
สร้างทักษะชีวิต พิชิตอาเซียน พิมพ์ อีเมล
  สร้างทักษะชีวิต พิชิตอาเซียน

     ระยะเวลา ๑๐ วัน จากกรุงเทพฯ ถึงสิงคโปร์ กับการเรียนรู้ภาคสนามของนักเรียนมัธยม รร.เพลินพัฒนา บน “เส้นทางสายคาบสมุทรมาลายู (Malay Peninsula)” ที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับนักเรียนในการก้าวสู่โลกกว้าง เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ กับการเดินทางในครั้งนี้ ที่มีเรื่องราวให้เรียนรู้มากมายหลายมิติ
 
     เริ่มจากมิติทางภูมิศาสตร์ มิติทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจ ที่จะได้สัมผัสจริงบนเส้นทางและในเมืองต่างๆ โดยนักเรียนจะเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ไปจนถึงสิงคโปร์ ผ่านเส้นทางปีนัง กัวลาลัมเปอร์ มะละกา ยะโฮร์บาห์รู ก่อนถึงจุดหมาย และเดินทางกลับจากสิงคโปร์ ใช้เวลา ๑๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม - ๔ เมษายน ๒๕๕๗ โดยมีค่าใช้จ่ายราว ๔๐,๐๐๐ บาท ภายใต้การดูแลของโรงเรียนและที่ปรึกษา พ่อแดง – นายจรูญศักดิ์ สุขวัฒโน คุณพ่อผู้มีความชำนาญในการเป็นนักเดินทางท่องโลก
 
“ผู้นำต้องสร้างขึ้นตั้งแต่เยาว์วัย”
 
     “สร้างสถานการณ์ให้เด็กอยากรู้อยากเห็น พาเขาไปในสถานที่ พาไปเห็นสถานการณ์ เขาจะเกิดความกระหายใคร่รู้” แนวคิดจากพ่อแดง
 
     ย้อนไปเมื่อ ๗ ปีก่อน พ่อแดงเคยพากลุ่มผู้ปกครอง และนักเรียนชั้น ๓ / ๒ ไปเรียนรู้ที่มะละกามาแล้ว ดังนั้นการไปเรียนรู้ภาคสนามรอบนี้จึงไม่ใช่เรื่องใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายให้เด็กๆ ไปอย่างมีความสุข และได้ความฉลาดกลับมา คือต้องมีความรู้ไปพร้อมกับความสนุกด้วย
 
     พ่อแดงช่วยดูแลเรื่องการประสานงาน เพราะมีเครือข่ายจากการจัดการเรียนรู้เมื่อ ๗ ปีก่อน จึงรู้จักทีมออแกไนเซอร์ที่ช่วยดูแลเรื่องการเดินทาง อาหาร ที่พัก รวมทั้งมีฐานข้อมูลของพื้นที่การเรียนรู้ต่างๆ เนื่องจากเคยเดินทางไปถ่ายทำสารคดี Discovery Asean ด้วย นอกจากนี้ได้ช่วยร่างกำหนดการเดินทางที่มุ่งเน้นการเรียนรู้มากกว่าการท่องเที่ยว หรือช้อบปิ้ง ส่วนใหญ่จึงเป็นการเรียนรู้เรื่องพิพิธภัณฑ์ เรื่องมรดกโลก เรื่องบ้านเมืองของเขา สถานที่สำคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ
 
 
     ในส่วนของการเดินทาง จะขึ้นเครื่องบินไปลงที่ปีนัง ท่าเรือเมืองท่ามีชื่อว่าจอร์จทาวน์เป็นเมืองเก่า ซึ่งจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากยูเนสโก และการท่องเที่ยวปีนัง ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในวันนั้น เด็กๆ จะได้มีโอกาสเดินชมเมืองอย่างแท้จริง เรียกว่าได้สัมผัส ได้คุย ได้ชิมอาหาร มุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนรู้มรดกโลก ประวัติศาสตร์ที่ปีนัง และไปชมวัดไทยที่ปีนังด้วย การออกแบบเช่นนี้จะเอื้อต่อการเรียนรู้ ที่กัวลาลัมเปอร์ก็เช่นกัน จะได้เรียนรู้ระบบสาธารณูปโภค ได้เรียนรู้รถไฟรางเดี่ยว และสถานีรถไฟแห่งใหม่ ไปพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของมาเลเซีย เรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ การสร้างชาติของมาเลเซียหลอมรวมกันอย่างไร เรียนรู้ระบบเศรษฐกิจที่กัวลาลัมเปอร์ รวมทั้งจะได้เข้าใจแง่มุมต่างๆ ของมะละกา ซึ่งในอดีตบริเวณนี้เป็นศูนย์กลางการเดินเรือ และการค้าที่สำคัญของโลก เป็นต้น
 
     สำหรับแผนการจัดการนั้น ได้แบ่งเด็กเป็น ๔ กลุ่ม แต่ละกลุ่มคละชั้น ๗ - ชั้น ๑๑ แบ่งเป็นกลุ่มละ ๘ คน โดยมีคุณครูพี่เลี้ยง ๔ คน ตามเมืองที่ไปประกอบด้วย กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง มะละกา สิงค์โปร์ ให้เด็กๆ นำเสนอเรื่องราวความสำคัญในอดีตของแต่ละเมืองว่ามีความเป็นมาอย่างไร และควรไปชมอะไรที่เป็นจุดเด่นของเขา เพื่ออุ่นเครื่องก่อนการเดินทาง โดยให้ทุกคนเป็นเจ้าภาพของแต่ละเมืองที่จะไป ทำการบ้านก่อนการเดินทางเพื่อทำความรู้จักทั้งด้านภูมิศาสตร์ ด้านประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม พร้อมทั้งผลัดกันนำเสนอคนละหนึ่งประเด็น เมื่อไปถึงเมืองนั้นต้องเล่าให้เพื่อนฟังได้
 
      นอกจากนี้ ทุกคนต้องเตรียมพร้อมสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ใช้สถานการณ์เป็นตัวกระตุ้นให้เด็กรู้สึกว่าการบูรณาการแต่ละวิชาในห้องเรียนเป็นเรื่องสำคัญ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ ทั้งวิชาประวัติศาสตร์ สังคม เพื่อเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรม สิ่งใดควรทำ ไม่ควรทำ ศาสนาเป็นอย่างไร มีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันอย่างไร เป็นต้น สิ่งเหล่านี้คือการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตที่จะอยู่กับเขาตลอดไป จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เหล่านี้ทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ต่อไปได้ เพื่อเป็นกำลังสำคัญต่อสู้ในสมรภูมิอาเซียน
 
      “ เวลาไปแต่ละเมือง กุศโลบายอย่างหนึ่งของพ่อแดงคือให้เด็กๆ เขียนโปสการ์ดกลับบ้าน เพราะจะนำไปสู่บันทึกฉบับละเอียด เขาจะรู้จักการย่อความให้กระชับลงโปสการ์ด และเมื่อกลับมาน่าจะมีการเปิดเวที ทำนิทรรศการ ได้มีเวทีนำเสนอ ได้ร่วมบอกเล่าประสบการณ์กับเพื่อนๆ ” พ่อแดงกล่าวทิ้งท้าย
 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา