เด็กเพลินคว้าเหรียญเงินอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
เด็กเพลินคว้าเหรียญเงินอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ พิมพ์ อีเมล
       ขอแสดงความยินดีกับ “น้องของขวัญ - ด.ญ.ทองกร พนมธนศักดิ์” ชั้น ๓/๒ ได้รับเหรียญเงินจากการสอบคัดเลือกวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖ จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งการสอบครั้งนี้มี ๓ รอบ ประกอบด้วย การสอบปรนัย ข้อเขียน และทดสอบปฎิบัติทำการทดลอง
 
     " การสอบ สสวท. รอบ ๒ เป็นการเขียนบรรยาย เช่น วงจรชีวิตยุง ซึ่งการเขียนบรรยาย การอธิบายเหตุ และผล ของขวัญได้จากการเรียนที่โรงเรียน ส่วนรอบ ๓ คะแนนส่วนใหญ่จะเป็นการทดลอง การลงมือทำเองโดยลำพัง ซี่งส่วนนี้ น่าจะเกิดจากการสังเกต การได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริงที่โรงเรียนเช่นกัน ขอบคุณคุณครูด้วยครับ ” คุณพ่อน้องของขวัญเล่า
 
     ขอชื่นชมในความเพียรตั้งใจของ “น้องของขวัญ” และสิ่งสำคัญขอชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ที่ช่วยเป็นแรงสนับสนุนให้น้องของขวัญอย่างต่อเนื่อง
 
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา