เติมพลังใจให้กันและกัน - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
เติมพลังใจให้กันและกัน พิมพ์ อีเมล
  เติมพลังใจให้กันและกัน

     “ อยากให้เด็กไปถึงความฝัน อยากให้เด็กเป็นคนดี อยากให้ลูกศิษย์ประสบความสำเร็จ อยากให้เด็กไปได้สูงสุดตามศักยภาพ...”
 
     เสียงสะท้อนบางส่วนจากคุณครูมัธยมในการประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๕๗ โดยคุณสุภาวดี หาญเมธี ประธานกรรมการ บริษัทเพลินพัฒน์ หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง ร.ร.เพลินพัฒนาได้กรุณามาเป็นกระบวนกรนำพาทีมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ครูพัฒนานักเรียนในทิศทางเดียวกัน นำพานักเรียนไปสู่ศักยภาพสูงสุดของเขา รวมทั้งเกิดมิตรภาพที่แน่นแฟ้นในทีมครู ภายใต้บรรยากาศของการล้อมวงสุนทรียสนทนาด้วยท่าทีการรับฟังกันด้วยใจที่เปิดกว้าง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสร้างสรรค์
 
 
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา