ผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
ผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ พิมพ์ อีเมล
       ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ๑๒
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ทุกคนที่สามารถสอบตรง และสอบแอดมิชชั่นเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในคณะ สาขาที่สนใจดังนี้ค่ะ
     
 
๑.นายพีรพล พรเศรษฐ์ เมธากุล (พี)
ศึกษาต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
สอบได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์เคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
     
     
 
๒.นางสาวสุทัตตา บรรหารศุภวาท (โอล่า)
ศึกษาต่อ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     
     
 
๓.นายปุณณรัตน์ นาคอาทิตย์ (ปุณ)
ศึกษาต่อ Food Science and Technology pc
Mahidol University International College
     
     
 
๔.นายราชศักดิ์ พนาสันติภาพ (บ็อด)
ศึกษาต่อ Marketing pc Mahidol
University International College

     
     
 
๕.นายธนกฤต ภาจีรกุลไกร (เหม่ง)
ศึกษาต่อ International Business
Mahidol University International College

     
     
 
๖.นางสาวน้ำทิพย์ จิรนิติ (แนซ)
ศึกษาต่อ School of Architecture and Design Communication Design (International Program)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

     
     
 
๗.นางสาวอภัสนันท์ ทรัพย์สุวรรณ (น้ำ)
 
ศึกษาต่อ คณะศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยรังสิต
สอบได้ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สถาบันอาศรมศิลป์์
     
     
 
๘.นางสาวพฤกษ์ศุภางค์ ศุภเมธากร (เพิร์ธ)
ศึกษาต่อ Fine Art University Of The Arts London (UAL)
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา