คู่คิด...ครูเพลิน - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล
       คู่คิด...ครูเพลิน : คู่มือชวนคิด ชวนทดลอง และเรียนรู้ ทักษะครูในศตวรรรษที่ ๒๑
 
     คู่คิด...ครูเพลิน เป็นหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดของโรงเรียนเพลินพัฒนา ที่เกิดขึ้นจากการตกผลึกประสบการณ์การทำหน้าที่ครูด้วยหัวใจ เพื่อสร้างให้ศิษย์ได้เรียนรู้ และเติบโตอย่างเพลินพัฒนา
 
     ชวนคิด...ชวนคุย ที่เป็นปฐมบทของหนังสือเล่มนี้ เก็บเกี่ยวมาจากประสบการณ์ชีวิตของคุณครูเลาแอนน์ จอห์นสัน ที่ครูใหม่ – วิมลศรี ศุษิลวรณ์ ผู้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ทำความรู้จักกับท่าน ผ่านการตีความของศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช จากการอ่านบันทึก “จับความจากยอดครูฝรั่งนำมาฝากครูเพื่อศิษย์” ที่ปรากฏอยู่ใน www.gotoknow.org/council ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๔ จำนวน ๑๕ บันทึกด้วยกัน  
     
     วิถีชีวิต สู่วินัย และอุปนิสัยสำคัญ กับ คำถามที่ท้าทายครู เป็นคำถามจากครูเล็ก – ณัฐทิพย์ วิทยาภรณ์ ฝากมาถึงคุณครูทุกคนที่มีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ เพื่อการใคร่ครวญตัวเอง ก่อนที่จะเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ค่อยๆ หลั่งไหลเข้ามาสู่ห้วงความคิดคำนึง
 
      ส่วน วิถีชีวิตแบบเพลินพัฒนา นั้น เป็นการเรียงร้อยเหตุการณ์ในโรงเรียนที่เกิดขึ้นในรอบ ๑ ปี โดยครูโอ่ง – นฤนาท สนลอย เพื่อให้ผู้อ่านได้ปะติดปะต่อภาพ และความเคลื่อนไหวทั้งหมดเข้าหากัน รวมถึงยังจะได้รับรู้หน้างานของครูที่สอดประสานไปกับเรื่องราวเหล่านั้นด้วย
 
       บทที่ว่าด้วย งานของครู ครูใหม่ตั้งใจให้ผู้อ่านได้สัมผัสกับภาพการเรียนรู้ของครูที่ก้าวเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ใน “โรงเรียนสร้างครู” เพื่อร่วมกันสร้างชุมชนเรียนรู้ของครูที่ตั้งอกตั้งใจทำงานสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับลูกศิษย์
     
     กระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน สกัดกลั่นความรู้ความเข้าใจโดยครูนุ่น - พรพิมล เกษมโอภาส เพื่อให้คุณครูเกิดความเข้าใจในหลักคิดและขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ได้ชัดเจนขึ้น
 
     มองเห็นเด็กทั้งคน เป็นหลักคิดที่ครูใหม่เรียบเรียงขึ้นจากข้อแนะนำของศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ในคราวที่ท่านมาร่วมงาน “ชื่นใจ...ได้เรียนรู้” (ภาคครูเพลิน) ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖
 
     แก่นคุณค่า และ เพลินภาวนา ร้อยเรียงโดยครูหนึ่ง - ศรัณธร เพื่อนำพาให้คุณครูเข้าถึงแก่นของตัวชีวิตและการศึกษาที่แท้ ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์
 
ส่งท้ายด้วย จิตวิญญาณ สายธารที่เชื่อมโยงครูกับศิษย์ ที่ครูเล็ก - ณัฐทิพย์ ฝากประเด็นชวนคิดก่อนปิดเล่มเอาไว้
 
     
     ในส่วนของ ภาคผนวก เข้าใจเด็กตามธรรมชาติของวัย ครูหนึ่ง - ศรัณธร แก้วคูณ และครูเล็ก - ณัฐทิพย์ ช่วยกันประมวลมาจากคลังความรู้ของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) www.okmd.or.th เพื่อให้คุณครูได้เห็นวิธีเรียนรู้และศักยภาพตามวัยของลูกศิษย์ตนได้ดียิ่งขึ้น
 
     จากมุมมองของศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ความพิเศษของหนังสือเล่มนี้อยู่ตรงการกลั่นหรือตกผลึกจากประสบการณ์ และที่มีความแตกต่างไปจากหนังสือแปลที่เป็นแรงบันดาลใจต้นฉบับตรงที่หนังสือ คู่คิด...ครูเพลิน อยู่บนฐานวัฒนธรรมไทย มีเรื่องเล่าจริงๆ ของครูไทยแทรกอยู่ ได้กลิ่นกะปิน้ำปลา รวมทั้งได้กลิ่น “ผู้เรียนรู้” (learning person) ของครูในเรื่อง และได้กลิ่น “วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้” (learning culture) ในโรงเรียนเพลินพัฒนา
 
     ดร.อดิศร จันทรสุข อาจารย์ประจำศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงหนังสือเล่มนี้ว่า หนังสือ คู่คิด...ครูเพลิน เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือเล่มอื่นๆ ตรงที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการสอนและการเรียนรู้ให้แก่คุณครู ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างรอบด้าน ถ้าข้อความในหนังสือที่ว่า “งานของคุณครูที่โรงเรียนเพลินพัฒนาคือการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้” สะท้อนเอกลักษณ์ที่สำคัญของโรงเรียนแห่งนี้ หนังสือเล่มนี้ก็ได้ทำหน้าที่เช่นเดียวกับงานของคุณครูนั่นคือ การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้อ่านในมิติที่หลากหลายเช่นกัน  
     
หนังสือ คู่คิด...ครูเพลิน ไม่เพียงทำหน้าที่เป็นคู่คิดของครูเท่านั้น แต่ยังเป็นคู่คิดของผู้อ่านที่สนใจทุกท่านได้ด้วย
 
     เพราะการเรียนรู้เป็นเรื่องที่ไม่มีวันจบ... และทุกคนที่มาร่วมกันสร้างการเรียนรู้คือผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจไม่รู้จบให้แก่กันและกัน เพื่อให้แรงบันดาลใจเหล่านั้นงอกงามขึ้นในหัวใจของเด็กเพลินพัฒนาทุกคน
 
 
หนังสือ คู่คิด...ครูเพลิน มีวางจำหน่ายแล้วที่ห้องรับสมัครนักเรียน ในราคาเล่มละ ๑๖๐ บาท
 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา