เรียนวิชาที่ใช่ ทำอาชีพที่ชอบ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
เรียนวิชาที่ใช่ ทำอาชีพที่ชอบ พิมพ์ อีเมล
  เรียนวิชาที่ใช่ ทำอาชีพที่ชอบ
คือ คำตอบจากใจลูก

โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร?
     คำถามนี้อาจเพิ่มความเครียดให้แก่เด็กและพ่อแม่มากขึ้นตามช่วงอายุของลูก จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถสังเกตอุปนิสัยและวิเคราะห์ความถนัด
 
     จุดอ่อน-จุดแข็งของลูกได้เพื่อช่วยหาทางเดินที่เหมาะให้กับเขา เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ คุณวิภา ภิญโญโชติวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแนะนำการศึกษาต่อมานานกว่า ๒๐ ปีได้มาเป็นวิทยากรในการเสวนา “เรียนวิชาที่ใช่ ทำอาชีพที่ชอบ คือ คำตอบจากใจลูก” ส่งเสริมให้พ่อแม่เข้าใจ รู้จัก และยอมรับตัวตนของลูกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความคิด ความใฝ่ฝัน ความถนัด สิ่งที่ชอบและไม่ชอบ เชื่อมโยงการเลือกเส้นทางเรียนและอาชีพในอนาคตของลูก โดยวิทยากรได้บอกเล่าทฤษฎี ศาสตร์แห่งบุคลิกภาพให้พ่อแม่ใช้สังเกตประเมินบุคลิกลูก เพื่อที่จะเข้าใจ รู้จัก และยอมรับในตัวตนตลอดจนทักษะความถนัดที่ลูกมี เพราะถ้าลูกได้เลือกเรียนวิชาที่เขาถนัดทำอาชีพที่ชอบเขาคงเป็นคนที่มีความสุขและประสบความสำเร็จในอาชีพได้
 
      วิทยากรได้บอกเล่าศาสตร์ลายนิ้วมือ ศาสตร์แห่งการค้นหาศักยภาพแฝง มนุษย์เกิดมาพร้อมกับศักยภาพหลายด้าน ปัจจุบันทฤษฎีพหุเชาวน์ปัญญา ถูกนำมาประสานกับศาสตร์ลายนิ้วมือเพื่อค้นหาศักยภาพแฝงที่มีมาแต่กำเนิด ศาสตร์ลายนิ้วมือเชื่อว่าคนเราเกิดมาพร้อมความสามารถที่หลากหลาย ซึ่งมักแตกต่างกันในแต่ละบุคคล หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่า ลายนิ้วมือของคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่เหมือนใคร ก่อรูปขึ้นตั้งแต่เราอายุเพียง ๑๐ สัปดาห์ในครรภ์แม่ซึ่งเป็นเวลาใกลเคียงกับการพัฒนาของสมอง วิทยากรได้ชวนคุณพ่อคุณแม่พิมพ์ลายนิ้วโป้งซ้าย ขวา เพื่อดูความสอดคล้องกับบุคลิกภาพด้วย
 
     
     นอกจากนี้คุณพ่อ คุณแม่ยังได้เรียนรู้บุคลิกภาพของตัวเองและลูกผ่านศาสตร์แห่งบุคลิกภาพ เอ็นเนียแกรม(Enneagram) หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “นพลักษณ์” ศาสตร์โบราณที่มีอายุร่วมพันปี เป็นทฤษฎีที่ประมวลความรู้เกี่ยวกับตัวตนของมนุษย์รวมถึงความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเมื่อเกิดมาจะมีการทำงานร่วมกันระหว่าง กาย จิตใจ และความคิด แม้ทุกคนจะมีการแสดงออกทั้งสามส่วน แต่การแสดงออกมักโน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่งจนเกิดเป็นลักษณะเด่นของคนคนนั้น นพลักษณ์มีลักษณะเด่นของคนแต่ละแบบ ดังนี้
 
๑. คนสมบูรณ์แบบ เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ เป็นนักจัดการชั้นยอด สามารถชี้ข้อบกพร่องได้ทันทีและบอกได้ว่าต้องแก้ไขอย่างไร ยึดติดกับความคิดของตนเอง เส้นทางอาชีพ ผู้บริหาร นักวิทยาศาสตร์ อาชีพเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น
 
๒. ผู้ให้ ชอบช่วยเหลือ มองโลกในแง่ดี สามารถจับความรู้สึกผู้อื่นได้ ไม่ค่อยร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น เส้นทางอาชีพ เช่น อาชีพช่วยเหลือคน ที่ปรึกษา ครูอาจารย์ งานเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น
 
๓. ผู้ใฝ่ความสำเร็จ มีความเพียรทำสิ่งต่างๆ จนสำเร็จลุล่วง มีนิสัยแข่งขันสูง เชื่อว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หงุดหงิดที่ต้องทำงานกับคนเชื่องช้า เส้นทางอาชีพ ผู้บริหาร ผู้นำธุรกิจ สำนักงานกฏหมาย ธนาคาร คอมพิวเตอร์ การเมือง เป็นต้น
 
๔. คนโศกซึ้ง มีอารมณ์ศิลปิน อ่อนไหว เสียใจง่าย ไวต่อสิ่งเร้า ชอบศิลปะ มักรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างขาดหายไปในชีวิต เส้นทางอาชีพ งานด้านศิลปะทั้ง ดนตรี วิจิตรศิลป์ การเต้น กวี สื่อสารมวลชน เป็นต้น
 
๕. นักสังเกตการณ์ มีโลกส่วนตัวสูง ชอบอยู่กับการอ่านหนังสือ ชอบหาความรู้เฉพาะด้าน ใช้ความคิดตลอดเวลา ชอบชีวิตที่เรียบง่าย เส้นทางอาชีพ เช่น ที่ปรึกษา ศิลปิน นักเขียน ช่างเทคนิค นักคิดอิสระ เป็นต้น
 
๖. นักปุจฉา มีความคิดเฉียบแหลม ไม่ไว้ใจใครง่ายๆ เป็นคนมีอุดมคติคอยยื่นมือช่วยฝ่ายที่เสียเปรียบ ไม่ชอบคนไม่วางแผน รู้สึกตั้งคำถาม ลังเลสงสัยแม้กระทั่งการตัดสินใจของตัวเอง เวลาสนใจอะไรจะทุ่มเทอย่างจริงจัง เส้นทางอาชีพ พบแทบทุกอาชีพ เช่น เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม ทหาร ธุรกิจ วิชาการ สุขภาพ
 
๗. นักผจญภัย มองโลกในแง่ดี สดใสร่าเริง กระตือรือร้น ชอบทำอะไรหลายๆอย่างแต่มักทำไม่สำเร็จ ชอบการมีทางเลือกหลากหลาย เส้นทางอาชีพ หลายคนทำหลายอาชีพในเวลาเดียวกัน หรืออาจเป็นงานที่ต้องเดินทางบ่อยๆ นักบิน พนักงานบนเครื่องบิน และอาชีพที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น
 
๘. ผู้นำ ภายนอกเป็นคนเข้มแข็ง ซื่อตรง พึ่งพาได้ แต่ภายในอ่อนไหว จัดการเรื่องสำคัญอย่างตรงไปตรงมา เส้นทางอาชีพ มักเป็นนายตัวเอง ผู้ประกอบการ นักบริหารธุรกิจ นักกีฬา ชอบอาชีพที่ใช้ความรับผิดชอบสูงและแก้ปัญหายุ่งยาก เป็นต้น
 
๙. นักไกล่เกลี่ย ให้ความสำคัญกับความคิดของทุกคน มองเห็นข้อดีของทุกฝ่าย ไม่ชอบความขัดแย้ง เป็นคนง่ายๆ สบายๆ เส้นทางอาชีพ การโรงแรม ประสานงาน จัดกิจกรรม บางคนชอบงานที่มีโครงสร้างชัดเจน ทหาร ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
 
 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา