สอบให้ผ่าน - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล
  สอบให้ผ่าน
โดย : คุณครู วิมลศรี ศุษิลวรณ์ (ครูใหม่)

     เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ได้กรุณามาให้ความรู้กับคุณครูช่วงชั้น ๑ – ๒ ในเรื่องจิตวิทยาพัฒนาการที่สัมพันธ์กับการก่อร่างสร้างตัวของเด็กในวัยต่างๆ ที่ล้วนส่งผลต่อชีวิตและการเรียนรู้อย่างแยกกันไม่ออก
 
     ในขวบปีแรกของชีวิต ข้อสอบชีวิตมีหนึ่งข้อเท่านั้น คือ การเรียนรู้ที่จะไว้วางใจในสิ่งแวดล้อม ถ้าแม่ (หรือใครหนึ่งคน) คอยโอบอุ้มประคับประคองให้ความรัก ให้ความอบอุ่น เด็กก็จะรู้สึกปลอดภัย และสามารถพัฒนา self ได้ดี  
     
     ช่วงอายุ ๑ – ๓ ปี ข้อสอบชีวิตมีข้อเดียว คือ การสร้างสายสัมพันธ์กับแม่ object (หรือใครหนึ่งคน) ที่อยู่กับเขาทั้งกลางวันและกลางคืนให้สำเร็จ ซึ่งภาพของแม่ (Object) และ สายสัมพันธ์ (Attachment) ระหว่างแม่กับลูกนี้เองที่มนุษย์คนหนึ่งจะใช้เป็นรากฐานของการสร้าง self ที่แข็งแรงไปตลอดชีวิต
 
           ช่วงอายุ ๔- ๕ ปี เป็นช่วงวางโปรแกรมทางเพศ เด็กผู้ชายเมื่อถึงสี่ขวบจะรักแม่มาก แล้วก็มาพบความจริงที่ว่ายังมีผู้ชายอีกคนที่หล่อกว่า ตัวโตกว่า และที่สำคัญแม่ก็รักผู้ชายคนนั้นด้วย ดังนั้นจึงมีสองทางที่เด็กจะเลือกได้ ก็คือ สู้ตาย กับยอม ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะยอมตาม ด้วยการยอมเป็นพวกเดียวกับพ่อจึงยอมทำตนเหมือนพ่อ เลียนแบบพ่อทุกอย่าง ตั้งแต่ทำท่าเหมือนกัน พูดเหมือนกัน ไปจนกระทั่งถึงมีระบบจริยธรรมเหมือนกัน
     
     ช่วงอายุ ๖ – ๑๐ ปี เป็นช่วงเรียนรู้เรื่องของการ compete – compromise - coordinate ที่เกิดขึ้นในช่วงที่เด็กไปโรงเรียน และเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ เช่น ทะเลาะกัน ตีกัน (complete) เพื่อจะได้เรียนรู้ที่จะประณีประนอม (compromise) ในความเห็นที่ไม่ลงรอยกัน เพื่อการเดินหน้าต่อ ในโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้เรียนรู้ผ่านโครงงาน ระหว่างการทำงานเด็กก็จะได้พบกับขั้นตอนเหล่านี้ และเพื่อให้งานสำเร็จสมาชิกก็ต้องนำความเห็นที่แตกต่าง วิธีการที่แตกต่างมาประสานกันให้ได้ เพื่อการร่วมมือกัน (coordinate) ให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จ
 
     
     ช่วงอายุ ๑๑ – ๑๕ ปี เป็นช่วงปลูกฝังความสามารถของสมองในการคิดเชิงอุดมคติ วัยรุ่นที่ดีจึงควรได้เรียนรู้เรื่องคุณค่าของชีวิต คุณค่าของผู้อื่น คุณค่าของงาน ฯลฯ
 
Attachment ที่ดี

     ตอนที่เล่นจ๊ะเอ๋ เด็กที่แน่ใจว่าคุณแม่ไม่ได้หายไปไหน แต่คุณแม่แอบอยู่หลังผ้าห่ม หรือคุณแม่ไม่ได้หายไปไหน แต่อาบน้ำอยู่หลังบานประตูห้องน้ำ คือเด็กที่มีความมั่นใจในความสัมพันธ์ และมั่นใจว่าแม่จะไม่หายไปไหน
 

     ตอนที่ลูกเริ่มเดินไปได้สองสามก้าว เขาจะหันกลับมามองแม่ที่คอยปรบมือให้เมื่อเห็นว่าเขาทำได้ จากนั้นเขาก็เดินได้ไกลออกไปเรื่อยๆ จากสองสามก้าวเป็นสิบก้าว ยี่สิบก้าว และสายสัมพันธ์นี้ก็จะยาวไกลออกไปเรื่อยๆ

     หากโตขึ้นมาแล้วเขายังติดตุ๊กตา ผ้าห่ม ขวดนมก็เพราะเขาเอาแม่ไปฝากไว้กับตุ๊กตา ขวดนม ผ้าห่ม และยังไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับแม่เพียงพอ เด็กที่ปฏิเสธโรงเรียน แล้วยืนร้องไห้ไม่ยอมจากกับคุณแม่ก็เพราะเขายังไม่มั่นใจว่าคุณแม่มีจริง และยังไม่มีความมั่นใจในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับแม่เพียงพอ จึงทำให้เขามีภาวะการวิตกกังวลในการพลัดพราก

 
     
     ตอนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น คนที่ไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วสามารถยับยั้งชั่งใจที่จะไม่กิน ไม่ดื่มได้ หากมองจากมุมของพัฒนาการ ทั้งหมดนี้เป็นผลที่เกิดจากการเลี้ยงดูในวัยเด็ก เป็นผลของการที่แม่สามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงได้นั่นเอง ดังนั้น จริยธรรมจึงเรื่องที่จะมาอบรมสั่งสอนกันด้วยคำพูด แต่การเรียนรู้จริยธรรมเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนจากการกระทำ และการใช้กระบวนการหาคำตอบสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
 
  • ทุกคนมีสิทธิ์เลือก (Autonomy)
  • ตัดสินใจโดยคิดถึงประโยชน์ (Beneficence)
  • ตัดสินใจโดยคิดถึงโทษ (Nonmaleficence)
  • ตัดสิน (Justice)
เมื่อรู้ผิดรู้ชอบแล้ว อีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องสอบให้ผ่านคือเรื่องทักษะชีวิต
 
     
เช่นไรจึงเรียกว่ามีทักษะชีวิต

     คนที่มีทักษะชีวิต คือ คนที่รู้จักมองไปข้างหน้า วางแผน สร้างทางเลือก หาทางเลือก ตัดสินใจเลือกสักแผน และเลือกไปแล้ว ถ้าเลือกผิดไม่โทษใคร แต่สามารถที่จะย้อนกลับมา PDCAวางแผนใหม่จากทางเลือกที่เหลืออยู่ มื่อพบว่าผิดอีกก็ไม่โทษใคร แต่ดูอีกสามแผนที่เหลือ แล้วปรับแผน ลองทำดูใหม่
 
     หลังจากจบการเสวนากับคุณหมอ คุณครูต่างก็พากันสะท้อนว่า วันนี้ได้เข้าใจตนเอง จะเข้าใจเด็กได้ละเอียดอ่อนมากขึ้น และยังได้หลักคิดมากมายไปใช้สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต มีจริยธรรม มีทักษะในการเรียนรู้ และมีความภาคภูมิใจในตัวเองได้เป็นอย่างดี
 
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา