นักเรียนชั้น ๘ กับงาน “เครื่องปั้นดินเผา” - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล
  นักเรียนชั้น ๘ กับงาน “เครื่องปั้นดินเผา”

     พี่ชั้น ๘ เรียนรู้การทำงานเครื่องปั้นดินเผา ในหน่วยวิชาการงาน อาชีพ และเทคโนโลยี โรงเรียนเพลินพัฒนา ลองตามไปดูกันดีกว่าครับ ว่าเด็กๆ จะทำได้หรือไม่..?
 
ก่อนเริ่มเรียนรู้ คุณครูได้เล่าถึงที่มาของงานเครื่องปั้นดินเผาให้ฟังว่า

     ดินเป็นวัสดุพื้นฐานที่มนุษย์ใช้ในการทำภาชนะต่างๆ มาตั้งแต่โบราณ การปั้นดินเป็นการเปลี่ยนรูปร่างของดินโดยใช้กล้ามเนื้อมือ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ดินเกิดเป็นรูปทรงต่างๆ ดินที่ใช้ในการทำกิจกรรมเป็นดินเหนียวธรรมชาติ มีความชื้น พื้นผิว และความยืดหยุ่นที่เหมาะสมกับการกระตุ้นพัฒนาการของนักเรียน ช่วยให้นักเรียนได้ออกกำลังกล้ามเนื้อมือ เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อส่วนนั้นๆ ให้แข็งแรง มีผลให้สามารถใช้มือได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาดีขึ้น อีกทั้งยังมีส่วนในการเสริมสร้างจินตนาการ สร้างความคุ้นเคยกับธรรมชาติ และยังสร้างคุณลักษณะในการสื่อสาร และทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
 
       
     หลังจากที่นักเรียนปั้นผลงานเสร็จ ครูผู้สอนจะนำผลงานของนักเรียนไปเข้าเตาเผา ตามกระบวนการเครื่องปั้นดินเผา เพื่อให้ผลงานของนักเรียนมีความคงทน และสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน ทั้งนี้กระบวนการเผางานยังเป็นกระบวนการที่มีวิทยาศาสตร์เป็นส่วนเกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของสสารเมื่อถูกความร้อน และเคมีที่มีผลกับสี และพื้นผิว เป็นต้น
 
     ในการเรียนรู้ นักเรียนจะมีโอกาสได้สัมผัสดินจากธรรมชาติ เรียนรู้การทำเครื่องปั้นดินเผาด้วยตัวเอง ผ่านขั้นตอนการขึ้นรูปด้วยมือ (Hand building) การบีบ (Pushing) การขึ้นรูปแบบขด (Coiling) และการขึ้นรูปแบบแผ่น (Slab) นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์ชิ้นงานให้โดดเด่น และมีเอกลักษณ์ ออกมาเป็นผลงานที่มีชิ้นเดียวในโลก..! โดยหลังจากผ่านขั้นตอนการเผาด้วยอุณหภูมิ ๘๕๐ องศา ในระยะเวลาประมาณ ๘ ชั่วโมง นักเรียนจะได้ชื่นชมกับผลงานของตัวเอง ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ และเข้าใจกระบวนการทำเครื่องปั้นดินเผาจากการทดลองทำด้วยมือของตนเอง
 
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา