ภูมิศาสตร์...นักเรียน ชั้น ๘ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล
  ภูมิศาสตร์...นักเรียน ชั้น ๘

     ในหน่วยวิชามนุษย์และสังคมศึกษา ภาคเรียนนี้ นักเรียนชั้น ๘ ได้ลงมือทำเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ “แผนที่แสดงเส้นชั้นความสูง” เพื่อให้เข้าใจลักษณะพื้นที่ ระบบกำหนดตำแหน่งบนผิวโลก
 
"ใช้เวลาประมาณ ๑ เดือน ตั้งแต่การลอกลายบนกระดาษ copy ลงไม้ แล้วจึงใช้เลื่อยฉลุไม้ ซึ่งค่อนข้างยากและใช้เวลา ทุกคนจึงต้องช่วยกัน"
 
"รู้สึกว่าสนุก และท้าทายมาก เพราะไม่เคยทำแผนที่ลักษณะนี้มาก่อนค่ะ"
 
เสียงสะท้อนบางส่วนจากนักเรียนชั้น ๘ ที่ได้ลงมือทำ “แผนที่แสดงเส้นชั้นความสูง”
 
     
     นักเรียนได้เรียนรู้องค์ประกอบของแผนที่ ต้องฝึกอ่านสัญลักษณ์ในแผนที่ การร่างแบบ การตัดชิ้นส่วนแต่ละชิ้นออกมา เพื่อทำเป็นแผนที่แสดงชั้นความสูง เหมือนกับการต่อจิ๊กซอว์ ต้องวางแผนว่าชิ้นที่เป็นฐานต่ำสุดคือเท่าไหร่ ต้องใช้ความละเอียด จึงต้องแบ่งงานกันทำตามชั้นความสูงของพื้นที่ เช่น จาก ๓๐๐ ๔๐๐ ๕๐๐...๑๓๐๐ และต้องดูว่าเส้นที่ระดับความสูงต่างๆ มีสัญลักษณ์แบบไหนจากแผนที่ในกระดาษ
 
     นอกจากนี้ นักเรียนยังได้เรียนรู้การคำนวณมาตราส่วนของแผนที่กับพื้นผิวโลกจริง และสามารถคำนวณระยะทางได้ รวมถึงได้เรียนรู้ความเสี่ยงของบางพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ริมน้ำ ไหล่เขา หากมีการตัดไม้ทำลายป่า ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดินโคลนถล่ม เข้าใจค่าละติจูด (ค่า X) ลองติจูด (ค่า Y) และค่าความสูง (Z)
 
     
สิ่งที่เห็นได้ชัดจากกิจกรรมนี้ คือช่วยฝึกสมาธิในการทำงาน การวางแผน และการทำงานเป็นทีม
 
     คุณครูวรรณภา วิทยาขาว (ครูตา) คุณครูผู้สอนภูมิศาสตร์ เล่าถึงลูกศิษย์คนหนึ่งด้วยแววตาเปี่ยมสุข พร้อมนำชิ้นงานมาให้ดู
 
     "กลุ่มนี้ทำแผนที่จากโฟมที่ค่อนข้างหักง่าย เวลาทำจึงต้องระวังเรื่องใบมีด มีเด็กคนหนึ่งเขาจะไม่ค่อยนิ่ง ครั้งแรกที่ทำ เขาก็ถอดใจว่ายังไงก็ไม่น่าจะทำได้ เพราะต้องใช้ความละเอียดมากๆ ครูตาจึงช่วยเขาก่อนในช่วงแรกของการทำฐานล่าง พอได้ฐานแล้ว ดูเขามีกำลังใจที่จะทำต่อ ชั้นความสูงต่อจากนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแค่มีสมาธิจดจ่อ และตั้งใจกับมัน ไม่ช้าก็เสร็จโดยที่ครูไม่ต้องบอกอีกเลย ..
 
     มากกว่านั้น คือการได้ช่วยให้เจ้าตัวมีความมั่นใจมากขึ้นที่สามารถทำได้ และกลับไปเล่าให้คุณแม่ฟังด้วยความภาคภูมิใจ นอกจากนี้ ครูตาสังเกตเห็นว่าท่าทีกับเพื่อนในกลุ่มดีขึ้นมากๆ ส่วนหนึ่งคิดว่าน่าจะมาจากการทำงานร่วมกัน ที่ต้องใช้ความละเอียด และสมาธิตลอดเวลา ทำให้เขาได้นิ่งอยู่กับตัวเอง ได้ควบคุมอารมณ์ และท่าทีที่แสดงออกจึงดีขึ้นตามไปด้วย"  
     
     การเลือกใช้วัสดุในการทำแผนที่ ครูไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นอะไร แต่ให้นักเรียนเลือกวัสดุตามความสะดวก มีทั้งโฟม ไม้ แต่ความยากของโฟมคือแตกหักง่าย จึงต้องระวังเป็นพิเศษ ข้อดีคือไม่แข็งจึงตัดได้ง่าย ขณะที่ไม้ต้องใช้เวลาทำมากว่าเพราะแข็งกว่า
 
     จาก "แผนที่แสดงเส้นชั้นความสูง" ที่ครูตาให้เด็กๆ ได้ทดลองลงมือทำ จะถูกขยายผลนำไปสู่การทำแผนที่ผ่านโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS (Geography Information System) เพื่อฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์พื้นที่ และสามารถแปลภาพถ่ายทางอากาศ เป็นแผนการเรียนรู้ในลำดับต่อไปมากกว่าการเรียนรู้เรื่องพื้นที่ คือการได้เรียนรู้เข้าใจตัวเอง และฝึกการทำงานเป็นทีมค่ะ
 
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา