แข่งขันกีฬาปีนหน้าผาอัสสัมชัญธนบุรี - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
แข่งขันกีฬาปีนหน้าผาอัสสัมชัญธนบุรี พิมพ์ อีเมล
  แข่งขันกีฬาปีนหน้าผาอัสสัมชัญธนบุรี
ไคล์มมิ่ง แชมป์เปี้ยนชิพ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒


     ชื่นชมชื่นใจนักกีฬาปีนผาจากโรงเรียนเพลินพัฒนา ทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาปีนหน้าผาอัสสัมชัญธนบุรี ไคล์มมิ่ง แชมป์เปี้ยนชิพ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒
 
     เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ มาร์ตินยิมเนเซี่ยม อาคารโกลเด้น จูบิลี่ โดยได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
 
รุ่น Youth C Top rope Female (พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๕) มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น ๑๓ คน
สำดับที่ ๑ ด.ญ.เอมอร อินทร์ชูพงษ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนเพลินพัฒนา
ลำดับที่ ๒ ด.ญ.ดรินกร ภูษาแก้ว โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)
ลำดับที่ ๓ ด.ญ.กัลยาภร ธรรมสุวรรณ์ โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)
 
รุ่น Youth C Top rope Man (พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๕) มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น ๑๓ คน
สำดับที่ ๑ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ลำดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)
ลำดับที่ ๓ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
** ด.ช.ภูรินทร์ มั่งมีทรัพย์ จากโรงเรียนเพลินพัฒนา ได้อันดับ ๖
 
รุ่น KIDS A Top rope Female (พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๔๗) มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น ๖ คน
สำดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)
ลำดับที่ ๒ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ลำดับที่ ๓ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
** ด.ญ.นลัท ดิษยบุตร (ปุ้น) และ ด.ญ.นภัส ดิษยบุตร (ปั้น) ศิษย์เก่าโรงเรียนเพลินพัฒนา ได้อันดับ ๔ และอันดับ ๖ ตามลำดับ
 
     
รุ่น KIDS A Top rope Man (พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๔๗) มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น ๑๐ คน
สำดับที่ ๑ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
ลำดับที่ ๒ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ลำดับที่ ๓ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
** ด.ช.อาชว์ อินทร์ชูพงษ์ (อาชว์) ชั้น ๔/๓ และ ด.ช.ภูภัฎ พรรคสมพร (เมฆ) ชั้น ๔/๒ จากโรงเรียนเพลินพัฒนา ได้อันดับ ๕ และอันดับ ๙ ตามลำดับ
 
รุ่น KIDS B Top rope Female (พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๔๙) มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น ๓ คน
ลำดับที่ ๑ ด.ญ.ณัฐกฤตา อำนรรฆกิตติกุล (นานะ) ชั้น ๓/๑ โรงเรียนเพลินพัฒนา
ลำดับที่ ๒ ด.ญ.ณัชชา ระวิวงศ์ (แพม) ชั้น ๔/๔ โรงเรียนเพลินพัฒนา
ลำดับที่ ๓ ด.ญ.ไรวินท์ เทียมสมชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 
รุ่น KIDS B Top rope Man (พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๔๙) มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น ๑ คน
ลำดับที่ ๑ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
(โรงเรียนเพลินพัฒนาไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันในรุ่นดังกล่าว)
 
รุ่น KIDS C Top rope Female (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๑) มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น ๔ คน
ลำดับที่ ๑ ด.ญ.ญาณิสา ภู่ศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ลำดับที่ ๒ ด.ญ.รมิดา นพรัตน์วงศ์ (แจน) ชั้น ๑/๑ โรงเรียนเพลินพัฒนา
ลำดับที่ ๓ ด.ญ.พลอยพิณพรรณ ปัญญาศิริ (สายน้ำ) ชั้น ๑/๓ โรงเรียนเพลินพัฒนา
ลำดับที่ ๔ ด.ญ.พิชามญชุ์ อินทร์ทุ่ง (แก้ม) ชั้น ๑/๔ โรงเรียนเพลินพัฒนา
 
รุ่น KIDS C Top rope Man (พ.ศ.๒๕๕๐ – ๒๕๕๑) มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น ๖ คน
สำดับที่ ๑ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ลำดับที่ ๒ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ลำดับที่ ๓ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
(โรงเรียนเพลินพัฒนาไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันในรุ่นดังกล่าว)
 
     
รุ่น Youth B Top rope Man (พ.ศ.๒๕๔๒ – ๒๕๔๓) มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น ๖ คน
สำดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)
ลำดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)
ลำดับที่ ๓ โรงเรียนธรรมศาสตร์ฯ
** ด.ช.นุชิน ติยะพรัญชัย (ข้าวสาร) ชั้น ๘/๒ และ ด.ช.ธารทอง ฉิมอ่อง (ฟีฟ่า) ชั้น ๘/๑ จากโรงเรียนเพลินพัฒนา ได้อันดับ ๔ และอันดับ ๖ ตามลำดับ
 
รุ่น Youth B Top rope Female (พ.ศ.๒๕๔๒ – ๒๕๔๓) มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น ๖ คน
ลำดับที่ ๑ ด.ญ.ณราดา ดิษยบุตร ศิษย์เก่าโรงเรียนเพลินพัฒนา
ลำดับที่ ๒ ด.ญ.ปัณณชา เลิศลาภนนท์ (มิว) ชั้น ๘/๒ โรงเรียนเพลินพัฒนา
ลำดับที่ ๓ ด.ญ.ปัณณพร ขรรค์บริวาร (มินนี่) ชั้น ๘/๑ โรงเรียนเพลินพัฒนา
ลำดับที่ ๔ ด.ญ.ชนม์นิภา ธนบุญสมบัติ (นิ) ชั้น ๙/๑ โรงเรียนเพลินพัฒนา
 
รุ่น Youth A Top rope Man (พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๑) มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น ๕ คน
สำดับที่ ๑ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ลำดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)
ลำดับที่ ๓ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
(โรงเรียนเพลินพัฒนาไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันในรุ่นดังกล่าว)
 
รุ่น Youth A Top rope Female (พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๑) มีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น ๔ คน
สำดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)
ลำดับที่ ๒ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ลำดับที่ ๓ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
(โรงเรียนเพลินพัฒนาไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันในรุ่นดังกล่าว)
ขอแสดงความยินดี และเป็นกำลังใจให้เด็กๆ ทุกคนครับ
 
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา