ชื่นใจ...ได้เรียนรู้ (ภาคครูเพลิน) ครั้งที่ ๖ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล
  ชื่นใจ...ได้เรียนรู้ (ภาคครูเพลิน) ครั้งที่ ๖

     ความศรัทธาในตนเองเป็นเรื่องสำคัญสำหรับมนุษย์ทุกคน บางครั้งถึงแม้เราจะมีความเชื่อมั่นในตนเองมากแค่ไหน เราก็ยังต้องการการยืนยันจากคนรอบข้างว่าเราทำได้ดีแล้วโดยเฉพาะเด็ก
 
     เราในฐานะครูต้องระวังอย่างมากว่าจะทำอย่างไรไม่ให้บั่นทอนความศรัทธาในตนเองของเด็ก" บางส่วนจากเรื่องเล่าในวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคุณครูที่สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่น และจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูอย่างเต็มเปี่ยม
 
     
     ชื่นใจ...ได้เรียนรู้ (ภาคครูเพลิน) เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ช่วงเวลาที่คุณครูได้เติมเต็มความรู้ก่อนเริ่มต้นภาคเรียนใหม่ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๖ ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้คุณครูได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ได้ร่วมชมนิทรรศการ “บันทึกการเรียนรู้ : แผนการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ ที่เกิดขึ้นในภาคเรียนนี้ดีกว่าเดิมอย่างไร และส่งผลต่อผู้เรียนอย่างไร” และได้เข้ากลุ่มตามหน่วยวิชา รวมทั้งร่วมกันกำหนด Before Action Review (BAR) พร้อมทั้งนำเสนอ ในแต่ละหน่วยวิชา ทั้งคณิตศาสตร์ ภูมิปัญญาภาษาไทย ประยุกต์ จินตทัศน์ ดนตรี แสนภาษา กีฬา ESL รวมถึงการทำงานร่วมกันของคุณครูประจำชั้น และคุณครูแนะแนว
 
       
     ในช่วงบ่าย เป็นการตามติดนวัตกรรมจากคุณครูในหน่วยวิชาต่างๆ ร่วมแบ่งปัน ซึ่งมีหลากหลายหัวข้อให้คุณครูได้เลือกตามความสนใจ
 
๑ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหน่วยวิชาคณิตศาสตร์อันเนื่องมาจากการนำหลักคิดจากหนังสือเรียนญี่ปุ่นไปสร้างเป็นประมวลการสอน และการนำผล PPT ไปปรับใช้
 
๒ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับหน่วยวิชาโครงงานประจําภาคเรียนของช่วงชั้นที่ ๑
 
๓ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับหน่วยวิชาโครงงานประจําภาคเรียนของช่วงชั้นที่ ๒
 
๔ การสร้างแรงบันดาลใจ และความเป็นเจ้าของการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน : กรณีศึกษาหน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย ชั้น ๖
 
     ชื่นใจ...ได้เรียนรู้ (ภาคครูเพลิน) ถือเป็นการเติมเต็มความรู้แก่กันและกัน ครูรุ่นพี่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ครูรุ่นน้อง ในขณะที่ครูรุ่นน้องล้วนได้รับประสบการณ์อันมีค่าจากรุ่นพี่ โดยมีการเติบโตอย่างเต็มศักยภาพของเด็กๆ เป็นจุดหมายปลายทางร่วมกัน
 
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา