ROBO CLUB” เพลินคว้าแชมป์หุ่นยนต์ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล
  ROBO CLUB” เพลินคว้าแชมป์หุ่นยนต์

     ลงสนามแข่งกันอย่างต่อเนื่องสำหรับชมรมหุ่นยนต์เพลินพัฒนา (ROBO CLUB) ล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้ไปร่วมแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชน (IYRC) ณ โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
 
     โดยมีโรงเรียนร่วมแข่งขันทั้งสิ้น ๕ โรงเรียนในระดับประถมจากผู้เข้าร่วมแข่งขันราว ๕๐ คน คือ โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร โรงเรียนเพลินพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี และโรงเรียนอัสสัมชัญ ประถม (เซนต์หลุยส์)
 
     
   
     โดยมีการแข่งขัน ๒ ประเภท คือ หุ่นยนต์เผชิญเขาวงกต (Maze solving game) และหุ่นยนต์เตะฟุตบอล (Soccer Robot) ผลการแข่งขัน มีดังนี้ค่ะ
 
ประเภทหุ่นยนต์เผชิญเขาวงกต (Maze solving game)
 
อันดับ ๑. โรงเรียนเพลินพัฒนา
  ด.ช. ณัฐดนย์ ปัญญาภรณ์ (ลีนุกซ์) ชั้น ๕/๓
อันดับ ๒. โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร
อันดับ ๓. โรงเรียนเพลินพัฒนา
  ด.ช. ภูรี ศิริหาญยากร (จีน) ชั้น ๖/๓
   
ประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอล (Soccer Robot)
อันดับ ๑. โรงเรียนเพลินพัฒนา
  ด.ช. ภคิน คงอุดมสิน (โอห์ม) ชั้น ๕/๔
  ด.ช. วิญญ์ สงวนดีกุล (กำปั่น) ชั้น ๕/๔
  ด.ช. ภาณุ อาทิภาณุ (ปันปัน) ชั้น ๕/๔
   
อันดับ ๒. โรงเรียนเพลินพัฒนา
  ด.ช. ธนโชติ กี่สุวรรณ (อ๊อฟ) ชั้น ๔/๔
  ด.ช. ปัณณธร เกษแก้ว (ปัณณ์) ชั้น ๔/๔
  ด.ช. นพณัฐ ศรีปาน (ตะวัน) ชั้น ๔/๔
 
อันดับ ๓. โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร
 
โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร ประถม ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัล
 
ขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเพียรฝึกซ้อมและขอขอบพระคุณผู้ปกครอง คุณครูทุกท่านที่มีส่วนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังค่ะ
 
       
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา