“คุณค่า...คุณข้าว” เรียนรู้วิถีชาวนากับอนุบาล ๓ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล
  “คุณค่า...คุณข้าว”
เรียนรู้วิถีชาวนากับอนุบาล ๓

     "คุณค่า...คุณข้าว" แนวคิดการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กๆ ชั้นอนุบาล ๓ ในภาคเรียนจิตตะ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
 
     ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้เด็กๆ ได้สังเกต สัมผัส ลงมือทำ ตั้งแต่การเตรียมดิน การเพาะกล้า ปลูกข้าว กระทั่งการเฝ้าดูแล รดน้ำ จนต้นข้าวเริ่มเติบโต
 
     
     ระหว่างทาง...คุณครูได้สอดแทรกกิจกรรมให้เด็กๆ ได้สนุกสนานเพลิดเพลิน อาทิ การเคลื่อนไหวสมมติตนเองเป็นข้าวเปลือก การเชื่อมโยงความรู้โดยใช้นิทาน บทเพลง สื่อวิดีทัศน์ กิจรรม pair shared ไปจนถึงการรวมกลุ่มทำหุ่นไล่กา ที่มีการวาดแบบลงบนกระดาษก่อนลงมือทำจริง ซึ่งแต่ละคนสามารถเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ทำตามความสนใจ
 
       
     มาในสัปดาห์นี้เข้าสู่สัปดาห์ที่ ๕ เป็นการประมวลความรู้ และฝึกตั้งคำถามเกี่ยวกับข้าว และวิถีชาวนา พาชมวิดีทัศน์ขั้นตอนการทำนาพร้อมตั้งคำถาม บันทึกด้วยการเขียนคำ และวาดภาพ รวมทั้งสร้างสรรค์งานศิลปะที่เชื่อมโยงเรื่องข้าวในรูปแบบต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปภาคสนาม "นาครูธานี" ได้ลงมือปฏิบัติจากแหล่งเรียนรู้จริงในสัปดาห์หน้า
 
       
 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา