ภาคสนาม ชั้น ๘ เยือนถิ่นอีสานใต้ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล
       ภาคสนาม ชั้น ๘ เยือนถิ่นอีสานใต้
สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรม

     ภาคสนามชั้น ๘ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ "เยือนถิ่นอีสานใต้ สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรม"
 
     เส้นทางนครราชสีมา สุรินทร์ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ พานักเรียนเดินทางสู่อีสาน สัมผัสวัฒนธรรมที่หลากหลายใน ASEAN ซึ่งติดต่อไปมาหาสู่กันตั้งแต่ครั้งยังเป็นอาณาจักรโบราณ ได้ศึกษาศิลปะ และความเชื่อโบราณจากร่องรอยสิ่งก่อสร้างที่ยังหลงเหลืออยู่ ได้เห็นวัฒนธรรมอันหลากหลายที่เป็นสิ่งยืนยันว่าเส้นแบ่งเขต "ประเทศ" ที่เพิ่งขีดกันในยุคสมัยนี้ ไม่ได้แบ่งแยกความเป็นเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ของผู้คนในผืนแผ่นดิน “สุวรรณภูมิ"
 
     
     
     
     
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา