ภาคสนามมัธยมต้น…บนเส้นทางที่หลากหลาย7-8-9 - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล
       ภาคสนามมัธยมต้น...
     บนเส้นทางที่หลากหลาย

     ภาคสนามช่วงชั้นมัธยมต้น ภาคเรียนจิตตะ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กับการเดินทางท่องภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย 
 
     ระยะเวลา ๔ คืน ๕ วัน ผ่านไปเร็วในพริบตา เพราะแต่ละพื้นที่ที่นักเรียนได้ไปสัมผัสล้วนดึงดูดความสนใจให้เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ ไม่เพียงเป็นการเปิดประสบการณ์เท่านั้น ยังชวนให้นักเรียนได้เห็นความเชื่อมโยงของพื้นที่จริงกับความรู้ที่ได้เรียนมา และยังถือเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มองเห็นข้อดี ข้อจำกัดภายในตนเองที่พร้อมจะพัฒนาตนอยู่เสมอ
 
     ชั้น ๗ : ตามรอยอาณาจักรโบราณ อารยธรรมแห่งอรุณรุ่ง
เส้นทาง : กำแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก ลพบุรี  เดินทางสู่ภาคเหนือตอนล่าง ย้อนเวลาสู่ยุครุ่งเรืองของแผ่นดินบริเวณนี้ ได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของแต่ละอาณาจักรซึ่งอยู่ในยุคสมัยเดียวกัน  ซึ่งแต่ละอาณาจักรก็มีห้วงเวลาของความรุ่งโรจน์และล่มสลาย  อันเป็นวิถีแห่งอำนาจและความรุ่งเรืองที่ไม่อยู่กับใครได้นาน แต่ที่ยังคงอยู่ที่นี่ คือ ผู้คนที่สืบทอดภูมิปัญญา  ประเพณี และวัฒนธรรม ต่อๆ กันมาจนทุกวันนี้
 
     
     
     
     ชั้น ๘ : เยือนถิ่นอีสานใต้ สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เส้นทาง นครราชสีมา สุรินทร์ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ พานักเรียนเดินทางสู่อีสาน สัมผัสวัฒนธรรมที่หลากหลายใน ASEAN ซึ่งติดต่อไปมาหาสู่กันตั้งแต่ครั้งยังเป็นอาณาจักรโบราณ ได้ศึกษาศิลปะ และความเชื่อโบราณจากร่องรอยสิ่งก่อสร้างที่ยังหลงเหลืออยู่ ได้เห็นวัฒนธรรมอันหลากหลายที่เป็นสิ่งยืนยันว่าเส้นแบ่งเขต "ประเทศ" ที่เพิ่งขีดกันในยุคสมัยนี้ ไม่ได้แบ่งแยกความเป็นเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ของผู้คนในผืนแผ่นดิน “สุวรรณภูมิ"
 
     
     
     ชั้น ๙ : "บทเรียน...บทรู้ บนเส้นทางสายตะวันออก”
เส้นทาง : ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด  เดินทางสู่ตะวันออก ศึกษาการเป็นเส้นทางสายยุทธศาสตร์บนมิติเวลาที่แตกต่างกันจากเส้นทางเดินทัพของพระเจ้าตากฯ และเส้นทางการค้ายุคเรือสำเภา มาเป็น Eastern Seaboard ในปัจจุบัน ได้เรียนรู้การจัดพื้นที่อุตสาหกรรมและการขนส่งทางเรือ
ได้รู้จักกับเศรษฐกิจสีเขียวที่ “เราก็ทำได้” ได้สัมผัสวิถีการกอบกู้ทรัพยากรชายฝั่งให้ฟื้นจาก “สภาพล่มสลาย” สู่ “ความอุดม” โดยชุมชนที่เข้มแข็งได้ด้วย “สัจจะ” ของทุกคน
 
     
     
     
       
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา