“เด็กเพลิน...เดินตามรอยพ่อหลวง” - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล
 

     “เด็กเพลิน...เดินตามรอยพ่อหลวง” 

กิจกรรมวันเด็กช่วงชั้นอนุบาลเพลินพัฒนา

 
     “เด็กเพลิน...เดินตามรอยพ่อหลวง” แนวคิดในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ช่วงชั้นอนุบาล วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ที่จัดล่วงหน้า “วันเด็ก” ๑ วัน
 
     เรียกว่าเด็กๆ ชื่นมื่น ผู้ใหญ่ชื่นใจ ได้กลุ่มผู้ปกครองอาสาช่วงชั้นอนุบาล มาช่วยจัดฐานกิจกรรม โดยน้อมนำปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง และพระราชกรณียกิจของในหลวง ที่แฝงด้วยคุณธรรม ความอดทน ความขยันหมั่นเพียร ที่มาพร้อมวิชาความรู้ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
 
     ระดับชั้นเด็กเล็ก และเตรียมอนุบาล ได้แก่ ๑.ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ๒.ฐานเรือใบในหลวง ๓.ฐานเขื่อนจำลอง ๔.ฐานดนตรีของพ่อ
 
     ระดับชั้นอนุบาล ๑ ได้แก่ ๑.ฐานกล้องถ่ายรูปของพ่อ ๒.ฐานเทวดาขอฝนหน่อย ๓.ฐานประหยัดตามรอยเท้าพ่อ ๔.ฐานฝายชลอน้ำ
 
     ระดับชั้นอนุบาล ๒ และ ๓ ได้แก่ ๑.ฐานแกล้งดิน ๒.ฐานฝนหลวง ๓.ฐานเรือใบ ๔.ฐานเขื่อน
 
     สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กประจำปี ๒๕๕๘ ที่ว่า “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต” ของท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 
     ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ จัดกิจกรรมดีๆ ให้กับเด็กๆ อย่างต่อเนื่องค่ะ
 
     
     
     
       
       
       
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา