เทศน์มหาชาติ กัณฑ์กุมาร ประถมต้น - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล
 

     เทศน์มหาชาติ กัณฑ์กุมาร
     พระนางมัทรีทรงสุบิน มีบุรุษร่างกายกำยำ ผิวดำ ถือดาบสองมือ พังประตูเข้ามาฉุดนางมัทรี แล้วควักลูกตาทั้งสองข้าง

 
     ตัดพระพาหาซ้ายขวาทั้งสองข้าง ผ่าพระอุระ ควักดวงพระหฤทัยแล้วหนีไป  ฝันร้ายบอกเหตุว่า พระนางมัทรีต้องพรากจากลูกน้อย กัณหา – ชาลี
 
     กัณหา พาน้องหนี หลบซ่อนตัว เดินถอยหลังลงสระบัว เมื่อชูชกหาเด็กทั้งสองไม่เจอ จึงต่อว่าพระเวสสันดร
 
     พระเวสสันดรเดินมาถึงสระบัว เห็นรอยเท้าสี่รอย ลูกน้อยฉลาดจริงหนอ หลบลี้หนีไปอยู่ในสระบัว เดินถอยหลังให้ดูเหมือนเดินขึ้นมาจากสระ แต่ยังขาดความเฉลียว เดินขึ้นอย่างเดียว ไฉนไม่มีรอยเท้าเดินลง พระเวสสันดรเห็นดังนั้น รู้ว่าลูกอยู่ในสระบัว จึงเรียกขึ้นมา
 
“จงมาเป็นสำเภาทองอันผ่องผุด
                                     ให้พ่อขับข้ามสมุทรสุดลุ่มหลง
                                     ขนสัตว์โลกให้ถึงฝั่งดั่งใจจง
                                     คือดำรงอมตะนฤพาน”
 
     เช้าวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ นักเรียน ชั้น ๓ ต่างตั้งอกตั้งใจฟังเรื่องเล่า “พระเวสสันดร” ที่ถูกถ่ายทอดโดย พระปลัดศักดา วิสุทฺธิญาโณ จากวัดกระจัง ต่อเนื่องด้วยเทศน์มหาชาติ “กัณฑ์กุมาร” สอดคล้องกับเนื้อหาในบทเรียนหน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย ที่นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการเขียนร้อยแก้ว ประเภทความเรียงอธิบายเหตุผล และการเขียนร้อยกรอง ประเภทกลอนแปด ผ่านการเรียนรู้วรรณคดีทศชาติชาดก เรื่องพระเวสสันดร เพื่อฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนรู้การวิเคราะห์เนื้อเรื่องและคุณธรรมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องการให้ และการเสียสละส่วนตนเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
 
       
       
     
     
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา