“Robot เพลิน” นัดลองสนาม - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
“Robot เพลิน” นัดลองสนาม พิมพ์ อีเมล
  “Robot เพลิน” นัดลองสนาม

     บรรยากาศ “การแข่งขันหุ่นยนต์” ที่จัดโดยกลุ่มผู้ปกครอง Robo club เพลินพัฒนา เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ มีนักเรียนระดับประถมให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันกันอย่างคึกคัก
 
     มุ่งหมายชวนให้เด็กๆ ได้มาลองสนาม กระตุ้นให้เด็กๆ ที่สนใจได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ IYRC ร่วมกับผู้แข่งภายนอก ที่จะจัดขึ้นราวเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ยังเปิดพื้นที่ให้น้องเล็กๆ ที่ยังไม่กล้าแข่งมาลองบังคับหุ่นง่ายๆ ด้วย

     งานนี้ได้พี่ๆ ประถมปลายที่มีโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่เกาหลีใต้เมื่อปีที่แล้วเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยน้องประกอบหุ่น ให้คำแนะนำ และแก้ปัญหาต่างๆ ด้วย
 
       
การแข่งขันมี ๒ ประเภท ผลการแข่งขันดังนี้ค่ะ
 
หุ่นยนต์เผชิญเขาวงกต (Maze solving game) จากผู้เข้าแข่งขัน ๑๓ คน

อันดับ ๑ ด.ช. ณพวิทย์ อินทร์จันทร์ (อิ๊น) ชั้น ๕
อันดับ ๒ ด.ช. วิศิษฎ์ พัววรานุเคราะห์ (หย่งกิก) ชั้น ๓
อันดับ ๓ ด.ช.ปรานต์ ประเสริฐทรัพย์ (เฟื่อง) ชั้น ๖
 
หุ่นยนต์เตะฟุตบอล (Soccer Robot) จากทีมแข่งขัน ๑๗ ทีม

อันดับ ๑ ทีม หล่อ Man handsome ชั้น ๔
ด.ช.ชโยธร รัตนเสน (ยุ้งข้าว)
ด.ช.ธรานนท์ แสนสุขทวีทรัพย์ (เก็ท)
ด.ช.ปุณวัจ โกวิทกูลไกร (พีซ)
 
อันดับ ๒ ทีม Robot ชั้น ๔
ด.ช. จิตวิสาล ธนกิจโกเศรษฐ์ (กินเจ)
ด.ช. วิภู ภู่ผะกา (ภู)
ด.ช. วินทร์ ชูช่วย (วินทร์)
 
       

     ขอชื่นชมผู้เข้าร่วมแข่งขัน และทีมพี่ๆ ที่มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้เพื่อนๆ น้องๆ รวมทั้ง ผู้ปกครอง Robo club ทุกท่าน ที่ช่วยเตรียมงาน และดำเนินการแข่งขันครั้งนี้ค่ะ

 
 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา