การแข่งขัน "ปีนผาเพลินพัฒนา" ครั้งที่ ๒ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล
  การแข่งขัน "ปีนผาเพลินพัฒนา" ครั้งที่ ๒

     การแข่งขันปีนหน้าผาเพลินพัฒนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๕๘ ณ อาคารมัธยม โรงเรียนเพลินพัฒนา
 
     โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ๕ โรงเรียน คือ โรงเรียนเพลินพัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) โรงเรียนสตรีวิทยา และโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม มีจำนวนนักกีฬาทั้งสิ้น ๕๓ คน ผลการแข่งขันดังนี้ค่ะ
 
     
รุ่น YOUTH B 2542 – 2543 (99 – 00)
Top rope Male
 
อันดับที่ ๑ เด็กชายกฤษฎากร ทองมั่ง โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
อันดับที่ ๒ เด็กชายพรพรรษ วงศ์โสภา โรงเรียนวัดไทร
อันดับที่ ๓ เด็กชายสิรภพ จิรจตุรพักตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 
Top rope Female
 
อันดับที่ ๑ เด็กหญิงปัณณชา เลิศลาภนนท์ โรงเรียนเพลินพัฒนา
อันดับที่ ๒ เด็กหญิงณารดา ดิษยบุตร ศิษย์เก่าโรงเรียนเพลินพัฒนา
อันดับที่ ๓ เด็กหญิงปัณรพร ขรรค์บริวาร โรงเรียนเพลินพัฒนา
 
     
รุ่น YOUTH C 2544 – 2545 (01 – 02)
Top rope Male
 
อันดับที่ ๑ เด็กชายธีรพล บุญเดช โรงเรียนวัดไทร
อันดับที่ ๒ เด็กชายณภัทร สมใจ ปองธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
อันดับที่ ๒ เด็กชายปกสกนธ์ โชติกไกร โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
อันดับที่ ๒ เด็กชายชินกร ยุยรัมย์ โรงเรียนวัดไทร
อันดับที่ ๒ เด็กชายวงศกร มหามล โรงเรียนวัดไทร
 
Top rope Female
 
อันดับที่ ๑ เด็กหญิงจิราพร เกียรติวัชรชัย โรงเรียนวัดไทร
อันดับที่ ๒ เด็กหญิงเอมอร อินทร์ชูพงษ์ โรงเรียนสตรีวิทยา
อันดับที่ ๓ เด็กหญิงอรณิชชา รุ่งอมรนรากุล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
อันดับที่ ๓ เด็กหญิงดรินกร ภูษาแก้ว โรงเรียนวัดไทร
 
       
รุ่น KID A 2546 – 2547 (03 – 04)
Top rope Male
 
อันดับที่ ๑ เด็กชายอาชว์ อินทร์ชูพงษ์ โรงเรียนเพลินพัฒนา
อันดับที่ ๑ เด็กชายอภิวิชญ์ ลิ้มพานิชภักดี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
อันดับที่ ๓ เด็กชายกฤษฎิ์ โชติ บุญกำพร้า โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 
Top rope Female
 
อันดับที่ ๑ เด็กหญิงนิชนันท์ ภู่ศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
อันดับที่ ๒ เด็กหญิงนลัท ดิษยบุตร ศิษย์เก่าโรงเรียนเพลินพัฒนา
อันดับที่ ๓ เด็กหญิงโยษิตา ยิ้มละมัย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
อันดับที่ ๓ เด็กหญิงนภัส ดิษยบุตร ศิษย์เก่าโรงเรียนเพลินพัฒนา
 
     
รุ่น KID B 2548 – 2549 (05 – 06)
Top rope Male
 
อันดับที่ ๑ เด็กชายปราณยุต รุ่งอมรนรากุล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
อันดับที่ ๒ เด็กชายปริตต์ ลีลาสินเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 
Top rope Female
 
อันดับที่ ๑ เด็กหญิงณัชชา ระวิวงศ์ โรงเรียนเพลินพัฒนา
อันดับที่ ๒ เด็กหญิงณัฐกฤตา อำนรรฆกิตติกุล โรงเรียนเพลินพัฒนา
 
รุ่น KID C 2550 – 2551 (07 – 08)
Top rope Male
 
อันดับที่ ๑ เด็กชายถิรวัฒน์ กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
อันดับที่ ๒ เด็กชายปาฎิหารย์ ปิ่นนิล โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
อันดับที่ ๒ เด็กชายมกรธวัช ยิ้มละมัย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 
Top rope Female
 
อันดับที่ ๑ เด็กหญิงญาณิสา ภู่สิริ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
อันดับที่ ๒ เด็กหญิงคีตกานต์ ช่วยนุ่ม โรงเรียนเพลินพัฒนา
อันดับที่ ๓ เด็กหญิงพลอยพิณพรรณ ปัญญาศิริ โรงเรียนเพลินพัฒนา
 
       
     หลังการแข่งขันเสร็จสิ้น ได้มีนักกีฬาทีมชาติที่มาช่วยเป็นกรรมการ ได้สาธิตการปีนหน้าผาแบบช้า และแบบเร็วให้ดูในตอนท้าย โดยสามารถปีนหน้าผาจำลองสูง ๑๒ เมตร ภายในเวลาเพียง ๗.๙๑ วินาที เท่านั้น !!
 
 
     กีฬาปีนหน้าผา เป็นวิชาที่สอนในระดับมัธยมต้นของเพลินพัฒนา เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาฐานใจให้นักเรียนได้ฝึกเอาชนะความกลัวของตนเอง ให้มั่นใจว่า I can do ! สร้างความเปลี่ยนแปลงในการเผชิญความกลัวอื่นๆ ในชีวิต ได้ฝึกฐานคิดในการวางแผนเส้นทางการปีน เพื่อให้ถึงหลักชัย และได้ฝึกฐานกายให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อจะไต่ระดับที่สูงขึ้น เร็วขึ้น และเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถม เข้าร่วมฝึกกับชมรมปีนหน้าผาด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบ่มเพาะนักกีฬาจำนวนมากในระดับอายุต่างๆ ป้อนให้กับประเทศไทยส่งไปแข่งขันกับต่างประเทศ
 
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา