๑๐๐ อาชีพสู่ฝันครั้งที่ ๓ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล
  ๑๐๐ อาชีพสู่ฝันครั้งที่ ๓

     เส้นทางอาชีพของแต่ละคนที่แตกต่าง... ขึ้นกับความชอบ ความสนใจ รวมถึงบริบทของสังคม สิ่งแวดล้อมมากมาย
 
     บางคนสามารถตอบตัวเองได้เร็ว ในความรัก ความชอบ มีความสุขที่จะทำ แต่อีกหลายๆ คนยังคงสับสน บางคนลองทำหลายๆ อย่าง ค้นพบความชอบหลังเรียนจบไปแล้วก็ยังมี
 
     การเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้รู้จักอาชีพที่หลากหลาย ชวนคิด ชวนมอง รอบๆ ด้าน จึงเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยเปิดประสบการณ์ให้พวกเขาเห็นตัวเองได้ชัด และเร็วขึ้น
 
      ๑๐๐ อาชีพสู่ฝัน ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นี้ ช่วงชั้นที่ ๒ จึงชวนคุณพ่อคุณแม่ และวิทยากรในอาชีพต่างๆ มาให้ความรู้กับเด็กๆ ถึง ๒๔ อาชีพดังนี้ค่ะ
 
     
  ๑.นักวิทยาศาสตร์(เทคโนโลยีชีวภาพ)
รองศาสตราจารย์ - ดร.ชาติชาย กฤตนัย (พ่อชาย)
     
  ๒.นักออกแบบนวัตกรรม(ออกแบบการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างหุ่นยนต์)
ครูจิ-จิระศักดิ์ เหล่าเรืองธนา ครูตั้ว-การุณย์ ตั้งศรีสงวน ผู้ออกแบบหลักสูตร SE-ED iKids
     
  ๓. โปรแกรมเมอร์(อาชีพโปรแกรมเมอร์และงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี)
นายอาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและจัดการแอปพลิเคชันสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
     
  ๔. นักบิน พ่อมาร์ค-ฐาปนพงศ์ สันธนะพันธ์
     
  ๕. แอร์โฮสเตท แม่บี๋-สิติมา มุรธาทิพย์
     
  ๖. การป่าไม้ (อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและจัดการป่าไม้ พื้นที่เพาะปลูกและทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง)
พ่อปรีชา องค์ประเสริฐ
     
  ๗. นักปฏิรูปกฏหมาย (บอกเล่าอาชีพที่ทำงานด้านกฏหมาย เช่น ทนาย อัยการ ผู้พิพากษา)
นายสรัล มารู ผู้ช่วยนักวิชาการปฏิรูปกฎหมาย
     
  ๘. ครู ครูใหม่-วิมลศรี ศุษิลวรณ์
     
  ๙. นักโบราณคดี (อาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาหลักฐานความเป็นอยู่ของมนุษย์ในอดีต) อาจารย์รัศมี ชูทรงเดช นักโบราณคดี และอาจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดี ม.ศิลปากร
     
  ๑๐. ตำรวจ พันตำรวจเอก ธนวัฒน์ ตั้งวงษ์เจริญ
     
  ๑๑. ทหาร ร้อยตรีเรืองฤทธิ์ พลศักดิ์
     
  ๑๒. ช่างภาพ พ่อหนุ่ม-สุรศักดิ์ คงควร
     
  ๑๓. สถาปนิก แม่เป้-วิไลลักษณ์ ธนาบริบูรณ์
     
  ๑๔. Designer ออกแบบเสื้อผ้า แม่อ้อม-เป็นสุข เมฆวิบูลย์
     
  ๑๕. จิตรกร พ่อสุขสันต์ ช่วยนุ่ม
     
  ๑๖. เชฟทำอาหาร แม่ตูน พ่อเค - อานนท์ ฮุนตระกูล
     
  ๑๗. เชฟทำ bakery-แม่เปิ้ล อุดมพร อึ้งประพันธ์
     
  ๑๘. นักเขียน (เขียนหนังสือประวัติศาสตร์ ย่านเก่า เล่ากรุง , หนังสือ ๑๐ เรื่องในเมืองใหญ่ ฯลฯ)คุณชลธร วงศ์รัศมี นักเขียนหนังสือ คอลัมนิสต์ บรรณาธิการและเขียนบทรายการโทรทัศน์
     
  ๑๙. นักร้อง นักแต่งเพลง
พ่อเจ-เจตมนต์ มละโยธา ศิลปินวง Penguin Villa และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทสมอล์รูม จำกัด
     
  ๒๐. นักดนตรี-พ่อบอล ชนากร แป้นเหมือน
     
  ๒๑. นักธุรกิจ (เจ้าของกิจการ เกี่ยวกับ ค้าส่งอุปกรณ์ตกปลาทั่วประเทศ ผลิตชุดว่ายน้ำจำหน่ายในประเทศและส่งออกและธุรกิจจำหน่ายนำเข้าผ้าสำหรับชุดว่ายน้ำ)
พ่ออ๊อด-ภิญโญ อาทิภาณุ
     
  ๒๓. นักกีฬารักบี้-นายอภิชัย พิชัยกมล นักกีฬารักบี้ทีมชาติไทย
     
  ๒๒. นักกีฬาปีนเขา – พ่อบี ณกรณ์ วุฒิกานากร
     
  ๒๔. มัคคุเทศก์ แม่ณี - อรณี แสงหทัยวาริช
     
     ขอขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ และวิทยากรทุกท่านที่สละเวลาเพื่อสร้างการเรียนรู้แก่เด็กๆ รวมทั้งผู้ปกครองอาสาบันทึกวีดิโอทุกท่านที่กรุณามาช่วยกันสร้างคลังความรู้ให้เด็กๆ ด้วยค่ะ
 
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา