“โขน” คุณค่าแห่งความเป็นไทย - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล
  “โขน” คุณค่าแห่งความเป็นไทย

     การแสดงโขนตอน “ศึกอินทรชิต” กิจกรรมส่งท้ายก่อนปิดภาคเรียน จากพี่ๆ ชั้น ๖ ที่เรียกรอยยิ้ม สร้างความประทับใจให้กับผู้ปกครอง คุณครู และน้องๆ ช่วงชั้นประถมปลาย เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่แบ่งเป็น ๔ ช่วง ประกอบด้วย
 
อินทรชิตรบครั้งแรก (ชั้น ๖/๓)
นาคบาศ (ชั้น ๖/๒)
ศึกพรหมมาสตร์ (ชั้น ๖/๑)
อินทรชิตรบครั้งสุดท้าย( ชั้น ๖/๔)
 
       
     หลังจากที่เด็กๆ ใช้เวลาเรียน “ภูมิไทย โขน ” ๑ คาบ / สัปดาห์ มาอย่างต่อเนื่องในทุกภาคเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย และได้เรียนรู้วรรณคดีรามเกียรติ์ในภาควิริยะและจิตตะแล้ว
 
     

     พอสิ้นปีการศึกษาคุณครูบิลลี่ ครูผู้สอน จึงมอบหมายให้นักเรียนแต่ละห้องจัดการแสดง โดยคัดเลือกทีมงานกันเอง ทั้ง ผู้กำกับการแสดง ผู้กำกับเวที ฝ่ายฉาก นักแสดง ทีมพากย์ และเขียนบท โดยมีคุณครูคอยให้คำปรึกษาและคอยช่วยควบคุมการจัดแสดง

พิ้นที่แห่งโอกาส...ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า อย่างน้อยเขาจะไม่ลืมรากเหง้าแห่งความเป็นไทย

 
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา