เพลินเรียน...เพลินรู้ ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล
  เพลินเรียน...เพลินรู้ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘

  
     " Workshop เพลินเรียน...เพลินรู้ " ๒ วันต่อเนื่อง ถูกจัดแบ่งเป็น ๒ รอบ ในวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ และ วันที่ ๒-๓ เมษายน ๒๕๕๘ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเข้าเรียนใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๕๘
 
     ทั้งช่วงชั้นอนุบาล ช่วงชั้นประถม และช่วงชั้นมัธยม เพื่อชวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึมซับวิถีแบบเพลินพัฒนา สร้างความคุ้นชินกันและกัน ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในบรรยากาศสุนทรียสนทนา
 
     
       เริ่มต้นวันแรกก่อนเข้าสู่ workshop ด้วยหัวข้อบรรยาย “เตรียมตัวเตรียมใจเมื่อลูกเข้าสู่วัยเรียน” โดย “รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี” ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ให้ความรู้ ชวนมองปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษาไทย ไปจนถึงการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในยุคที่ทุกอย่างต้องพึ่งพาเทคโนโลยี ที่สอดรับกับคุณลักษณะของเด็กยุคใหม่ “เจเนอเรชั่นแอลฟา”
     
     รวมทั้งได้บอกเล่าพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย ที่ช่วยเปิดมุมมองให้พ่อแม่ได้ฉุกคิด และเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น จากนั้นหัวหน้าช่วงชั้นทุกช่วงชั้น พร้อมด้วยทีมคุณครูได้ผลัดกันมาเป็นกระบวนกร ร่วมแลกเปลี่ยนตลอด ๒ วันเต็ม
 
     

     นอกจากนี้ยังมีช่วงเวลาของการพบปะพูดคุยกับตัวแทนผู้ปกครองปัจจุบัน ที่ช่วยขยายภาพความเป็นชุมชนแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย บอกเล่ากิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งตอบข้อซักถาม และความกังวลใจต่างๆ ของพ่อแม่เข้าใหม่ อีกทั้ง แม่โอ๋ - สุนีย์ บันโนะ ประธานสภาครอบครัวเพลินพัฒนา ร่วมบอกเล่าบทบาทหน้าที่ของสภาฯ และข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร

ยินดีต้อนรับสู่รั้วเพลินพัฒนาค่ะ ^^

 
     
       
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา