โรงเรียนชายแดนใต้ดูงานเพลินฯ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
โรงเรียนชายแดนใต้ดูงานเพลินฯ พิมพ์ อีเมล
  โรงเรียนชายแดนใต้ดูงานเพลินฯ

     ผู้บริหาร และคุณครูจากกลุ่มโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จำนวน ๑๕ โรงเรียนจาก ๔ จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ได้เข้ามาเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด ที่โรงเรียนเพลินพัฒนาเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘
 
     ซึ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนได้รับการคัดเลือกภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยการประสานงานจาก สวทช. เวลา ๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. โดยคุณทนง โชติสรยุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุย
 
     กลุ่มโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาที่ได้รับการคัดเลือก ๑๕ โรงเรียนจากทั้งหมดกว่า ๓๐๐ แห่งนี้ เกือบทั้งหมดมีการสอนศาสนา และสอนสายสามัญตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมปลาย บางโรงเรียนมีหลักสูตร MEP/SSP/ASP ด้วยและเน้นการสอนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนกลุ่มนี้มีนักเรียนรวมกันประมาณหมื่นคนเศษ
 
     หลังการบรรยายเสร็จ ได้แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมงานเป็นเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนกับมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้นที่ซีเอ็ดก่อตั้งขึ้นด้วย
 
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา