เตรียมความพร้อมชั้น ๑ ปี ๕๘ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล
  ชั้น ๑ ... เตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียน ๒๕๕๘

     กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้น ๑ ที่เดินทางมาพร้อมกับวิถีปฏิบัติที่ต่างไปจากเดิม ตลอดจนกติกาที่ทุกคนจะต้องทำความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน
 
     เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถือเป็นวันแรกที่เด็กๆ ได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่เต็มวันกับคุณครูคนใหม่ และที่สำคัญคือมีเพื่อนใหม่ๆ อีกนับสิบคน จึงทำให้เด็กๆ ดูตื่นเต้นไม่น้อยสำหรับการมาโรงเรียนวันแรกในฐานะ “พี่ประถม” จากเดิมที่เคยอยู่ในฐานะน้องอนุบาล เข้าเรียน ๐๘.๓๐ น. ก็ต้องมาแต่เช้าเป็น ๐๗.๓๐ น. (ในช่วงเตรียมความพร้อม) ดังนั้น โรงเรียนเพลินพัฒนา จึงได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนขึ้น ในวันที่ ๖ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 
       
     สำหรับพี่ชั้น ๑ คุณครูได้พาเด็กๆ ไปรู้จักกับวิถีชีวิต และกิจวัตรประจำวัน แนะนำสถานที่ภายในช่วงชั้น รวมถึงคุณครูจะได้ทำความรู้จักกับเด็กๆ เพื่อจัดสภาพแวดล้อม และกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน นอกจากนั้น ยังมีการแนะนำการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ อีกด้วย
 
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา