Survival swimming ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
พิมพ์ อีเมล
  Survival swimming ปีการศึกษา ๒๕๕๘

“ไม่ต้องตกใจ...เรามาช่วยแล้ว..!”

     เสียงประสานจากนักเรียนชั้น ๒ (ปีการศึกษา ๒๕๕๘) ที่พร้อมใจกันตะโกนให้กับผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน ในการจำลองเหตุการณ์บนสระว่ายน้ำ
 
     เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกปฏิบัติหลักสูตร “Survival swimming” หรือการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด วันที่ ๒๗ เมษายน – ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 
     
     ผ่านไปแล้ว สำหรับกิจกรรมเตรียมความพร้อม “Survival swimming” หรือการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ของนักเรียนชั้น ๑ ที่กำลังจะขึ้นชั้น ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยหลักสูตรข้างต้นถูกกำหนดขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เนื่องจากสถิติในแต่ละปี พบว่าเด็กไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำกว่า ๑,๕๐๐ คน หรือเฉลี่ยวันละ ๔ คน ซึ่งในจำนวนนี้พบว่าว่ายน้ำไม่เป็นถึงร้อยละ ๕๐ – ๘๐ และมีแนวโน้มเพิ่มอย่างชัดเจนในกลุ่มอายุ ๕ - ๙ ปี
 
     
     โรงเรียนเพลินพัฒนา เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดหลักสูตร Survival swimming หรือการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดขึ้น เพื่อให้เด็กในช่วงวัยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์คับขัน ในขณะเดียวกันก็สามารถช่วยชีวิตผู้อื่นได้ด้วย
 
     หลักการของ Survival swimming อยู่ที่เด็กต้องลอยตัวให้ได้นานที่สุดเมื่อไม่มีสิ่งของที่ใช้สำหรับลอยตัว เพื่อรอให้คนมาช่วย และรอดจากการจมน้ำ เช่น การลอยตัวคว่ำ – หงาย การจัดท่าลำตัว และการฝึกหายใจ ถัดมาเป็นการลอยตัวแบบใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเพื่อช่วยชีวิตตัวเอง เช่น ขวดน้ำพลาสติก รองเท้า เสื้อผ้าที่สวมใส่ เป็นต้น โดยคุณครูจะให้เด็กใส่ชุดลำลองแทนชุดว่ายน้ำ เพราะเสื้อผ้าธรรมดากับชุดว่ายน้ำมีน้ำหนักต่างกัน เป็นการจำลองสถานการณ์ในชีวิตจริงเวลาเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ
 
       
     นอกจากการช่วยเหลือตัวเองแล้ว Survival swimming ยังได้ฝึกให้เด็กได้ประเมินสถานการณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกวิธี อาทิ การใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวเป็นตัวช่วย การลงไปช่วยเหลือในน้ำพร้อมอุปกรณ์ การลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแบบไม่มีอุปกรณ์ และที่สำคัญที่สุดคือการฝึกให้เด็กได้มีสติเมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยด้วย
 
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา