ชื่นใจ...ได้เรียนรู้(ภาคครูเพลิน) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
ชื่นใจ...ได้เรียนรู้(ภาคครูเพลิน) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ พิมพ์ อีเมล
  ชื่นใจ...ได้เรียนรู้(ภาคครูเพลิน)
ปีการศึกษา ๒๕๕๗

     “เพียงเพราะครูดำรงอยู่กับปัจจุบัน มีสติ ไม่ทุกข์ร้อนเรื่องแผนการสอน หรือกับปัญหาในชั้นเรียนจนเกินไป ครูจะสามารถนำพาเด็กๆ ให้เข้าถึงความเป็นมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ
 
     
     ไม่ต้องพยายาม หรือรีบร้อนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพียงแค่เฝ้าดูอย่างมีสติก็จะพบทางออกที่นุ่มนวลในการสอนชีวิตแก่กันและกัน รวมทั้งเชื่อมั่นว่าเด็กๆ ทุกคนจะเติบโตไปในทิศทางที่มีแสงสว่างและดีงามเสมอ” บางช่วงตอนในบันทึกการเรียนรู้ของคุณครูเกตุ-สุภัค สุทธิชล ที่สร้างความประทับใจและได้รับการโหวตจากเพื่อนๆ ครู  
     
     ชื่นใจ...ได้เรียนรู้ (ภาคครูเพลิน) เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ คือช่วงเวลาที่คุณครูได้เติมเต็มความรู้ก่อนเริ่มต้นภาคเรียนใหม่ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ ๗ ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้คุณครูได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ได้ร่วมชมนิทรรศการ “บันทึกการเรียนรู้” และได้เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครู รวมทั้งมีการแบ่งกลุ่มเรียนรู้ตามความสนใจ ซึ่ง ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กรุณามาร่วมรับฟังการนำเสนอ และกล่าวสะท้อนการมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูด้วย โดยมีหัวข้อดังนี้
 
       
ห้องเรียนที่ ๑ แนวการสอนภาษาแบบพหุประสาทสัมผัส กรณีศึกษาหน่วยวิชาภูมิปัญญาภาษาไทย ชั้น ๖
 
ห้องเรียนที่ ๒ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ และภาษาไทยช่วงชั้นที่ ๑
 
ห้องเรียนที่ ๓ การสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนชั้น ๑สนุกกับการเรียนรู้
 
ห้องเรียนที่ ๔ การสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนช่วงชั้นที่ ๒ สนุกกับการเรียน ESL
 
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา