รู้ไว้ใช่ว่า...ดูแลรักษารถยนต์ - โรงเรียนเพลินพัฒนา ,โรงเรียนทางเลือก

หน้าแรก
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สรุปงานสัมมนาและเสวนา

รายงานพัฒนาการนักเรียน
ปฏิทินโรงเรียน
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
      
รู้ไว้ใช่ว่า...ดูแลรักษารถยนต์ พิมพ์ อีเมล
  “รู้ไว้ใช่ว่า...ดูแลรักษารถยนต์”

     เปิดมุมมองใหม่ “การบำรุงดูแลรักษารถยนต์ และความปลอดภัยบนท้องถนน” ให้นักเรียนชั้น ๙ ในหน่วยวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยทีมวิทยากรมือออาชีพจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 
     วันแรกของการอบรม วิทยากรได้ให้ความรู้ถึงส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องยนต์อย่างละเอียด รวมทั้งแนะนำหลักการทำงานของชิ้นส่วนต่างๆ ผ่านของจริง ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนอยู่ไม่น้อย
 
     
     ในวันที่สอง วิทยากรได้ชวนนักเรียนชั้น ๙ ชมการสาธิต และทดลองในภาคปฏิบัติมากขึ้น ทั้งเปลี่ยนยางรถยนต์ด้วยตนเอง ทดลองตรวจสอบเครื่องยนต์ ถอดเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝน ตรวจระดับน้ำมันเครื่อง แบตเตอรี่ ฯลฯ เพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ หากต้องเผชิญกับปัญหาการขัดข้องของรถยนต์ นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษา และทิ้งท้ายด้วยกฎจราจร และความปลอดภัยบนท้องถนน
 
     
การเรียนรู้ในช่วงชั้น

เทศกาลประจำปี 
โรงเรียนเพลินพัฒนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗

โรงเรียนเพลินพัฒนา 33/39-40 ถ.สวนผัก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร.028852670-5 แฟกซ์ ต่อ 502 [email protected]
ค่า GPS : wgs84(x,y)(100.387720,13.787389),wgs84(พิกัด) E100,23,51.8 N13,47,14.6
สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2547-2554 ทั้งภาพและเนื้อหาโดยโรงเรียนเพลินพัฒนา